"Instagram" ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์แสดงจุดเขียวใน Direct Message แสดงผลว่า เขายังออนไลน์อยู่นะ

"Instagram" ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์แสดงจุดเขียวใน Direct Message แสดงผลว่า เขายังออนไลน์อยู่นะ

"Instagram" ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์แสดงจุดเขียวใน Direct Message แสดงผลว่า เขายังออนไลน์อยู่นะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปกติการใช้งาน Instagram จะไม่มีการบอกว่าผู้ใช้คนไหนออนไลน์อยู่หรือไม่ เพราะไม่มีสถานะบอกเสมอ

ล่าสุดนี้ฟีเจอร์การบอกสถานะของ User นี้ โดย Instagram จะมีสีเขียวเพื่อบอกเพื่อนคุณว่า คุณกำลังออนไลน์อยู่และสามารถส่งข้อความแล้วได้รับคำตอบได้ทันทีภายใน Direct Message 

แต่คนที่เห็นจะต้องเป็นเพื่อนเรา และเราต้องไปเลือกในการตั้งค่าว่าจะให้ใครเห็นบ้าง เพราะบางครั้งไม่ได้เห็นทั้งหมด

สำหรับฟีเจอร์นี้ตอนนี้ใช้ได้แล้วแค่อัปเดต Instagram เท่านั้นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook