นับถอยหลังสู่งาน IP Fair 2018 มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกทัพนวัตกรรมไทยนับร้อยสู่ผู้บริโภค

นับถอยหลังสู่งาน IP Fair 2018 มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกทัพนวัตกรรมไทยนับร้อยสู่ผู้บริโภค

นับถอยหลังสู่งาน IP Fair 2018 มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกทัพนวัตกรรมไทยนับร้อยสู่ผู้บริโภค
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ “IP Fair 2018” ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด IP : Powering Change เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของนักคิด นักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น งานนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมยกทัพนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกว่า 250 รายการมาจัดแสดง!

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน IP Fair 2018

งาน IP Fair 2018 ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปิดต้อนรับประชาชนทั่วไปให้เข้าชม เพราะนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาทุกชิ้นที่นำมาจัดแสดงล้วนเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวและมีความข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่น่าสนใจในงานมีดังนี้

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ผลงานหนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยและอาเซียน กิจกรรม GI Workshop สินค้าจาก GI เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ปรุงรส ยำส้มโอนครชัยศรี ยำปลาทูแม่กลอง พื้นที่สำหรับการประดิษฐ์คิดค้นใน Makerspace : Maker Fest Bangkok การแข่งขันหุ่นยนต์ และเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ IoT จากบริษัทสื่อสารชั้นนำ CAT และ AIS การจัดพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic) และรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำการจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด พาวิลเลี่ยน IP Services บริการให้คำแนะนำปรึกษาการสืบค้นสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยีจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) รวมถึงบริษัท Clarivate , Patsnap , Questel , Lexis Neis , IDG , CIP Group ธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กว่า 200 คู่จากตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) หนึ่งเดียวของไทย เวทีจัดแสดงผลงานและมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ IP Champion ซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม การจัดแสดงแนวโน้มทางเทคโนโลยีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยงานเสวนา/อบรมเพื่อแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในด้านต่างๆ โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจที่จะพบได้ในงาน

รถตุ๊กตุ๊กพลังงานสะอาดที่สามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้โดยสารได้ ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ถุงมือและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับผู้พิการทางสมอง หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุรุ่นใหม่ พร้อมระบบของการมอนิเตอร์คนไข้บนเตียงโดยใช้ Microwave Technology เพราะนวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศในตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของนักคิด นักประดิษฐ์ SMEs และ Smart Farmers (เกษตรกรรุ่นใหม่) ในการสร้างและนำนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจของตนเองและระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมากมายมหาศาล

สิ่งสำคัญคือ หากมีเพียงไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักคิดนักประดิษฐ์ แต่ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด ไม่มีช่องทางในการต่อยอดทางธุรกิจ ตลาดคงไม่เกิด เหล่านักคิดอาจหมดกำลังใจในการทำงาน ไม่เกิดบริบทของการแข่งขันเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น และไม่อาจนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ “IP Fair 2018” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะทำงานได้เยี่ยมขนาดไหน และพลังของทรัพย์สินทางปัญญาจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้มากเพียงใด ขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิสูจน์พร้อมกันในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) วันที่ 6-8 กรกฎาคม นี้ ที่ไบเทค บางนา