“ปัญญาประดิษฐ์” ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารแก้ไขความอดอยากทั่วโลก

“ปัญญาประดิษฐ์” ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารแก้ไขความอดอยากทั่วโลก

“ปัญญาประดิษฐ์” ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารแก้ไขความอดอยากทั่วโลก
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

ในระดับทั่วโลก มีคนหนึ่งคนในทุกเก้าคนที่อดอยาก เเละตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ความยากจนไม่ได้เป็นแค่สาเหตุเพียงอย่างเดียวของปัญหานี้

โรเบิร์ต อ็อพ (Robert Opp) แห่งโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า มีปัญหาคนอดอยากเพิ่มขึ้นเพราะการผลัดถิ่นเนื่องจากสงครามและการสู้รบ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

องค์การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกำลังหันไปพึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence ที่เรียกสั้นๆ ว่า AI เพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลก

โรเบิร์ต อ็อพ กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เราสามารถเพิ่มความสามารถของมนุษย์ ไม่ได้เป็นการทดแทนคนด้วยเทคโนโลยี แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์ทำได้มากขึ้นและทำได้ดีกว่าเดิม

www.istockphoto.com

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้ เพื่อช่วยเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา เเละช่วยระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดเเย้งและภัยธรรมชาติ เเละเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

อูยี สจ๊วต (Uyi Stewart) เเห่งมูลนิธิ บิล แอนด์ เมลินด้า เกทส์ (Bill and Melinda Gates Foundation) กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าความปลูกพืชเมื่อไร ควรปลูกอะไร และอย่างไร

ประเทศกำลังพัฒนามักล่าช้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ คุณอูยี สจ๊วต กล่าวว่า มีคน 815 ล้านคนอดอยาก และเชื่อว่า 814 ล้านคนจาก 815 ล้านคนนี้ ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ นอกจากนี้ คนเหล่านี้จำนวนมากไม่พูดภาษาอังกฤษ จึงยังมีปัญหาทางภาษาในการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

คนที่ทำงานในองค์การด้านมนุษยธรรม กล่าวว่า บรรดานักธุรกิจต้องมองออกไปนอกประเทศของตน เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาความอดอยาก และเกษตรกรจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงปากท้องคนที่หิวโหยในประเทศกำลังพัฒนา