"AIS" และ "True" พร้อมใจประกาศไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800MHz

"AIS" และ "True" พร้อมใจประกาศไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800MHz

"AIS" และ "True" พร้อมใจประกาศไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800MHz
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่ dtac ได้ออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800MHz ซึ่งเป็นคลื่นเดิมของดีแทคเพราะคลื่นของตนเองมากพอแล้ว ล่าสุด AIS และ True เป็นอีก 2 ผู้ให้บริการที่จะไม่เข้าร่วมประมูลเช่นกัน

โดย AIS และ True ได้ทำจดหมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง AIS ได้มีจดหมายออกมาแถลงที่ชัดเจนว่า

จดหมายแถลงของ AIS

"ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้เข้ารับเอกสารชี้ชวนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด (เอดับบลิวเอ็น)    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมูลต่างๆในเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบ    รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัทฯ     ทั้งลูกค้า คู่ค้าและนักลงทุน จึงพิจารณาว่าจะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz  ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลครั้งนี้  ยังไม่เหมาะสมต่อการลงทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯในขณะนี้   โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนคลื่นความถี่มากถึง 55 MHz    ซึ่งมากเพียงพอสำหรับการดำเนินการที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้า   โดยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    รวมถึงสามารถรองรับลูกค้าที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงจะลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านคุณภาพของโครงข่าย  และให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจุบันเอไอเอส มีทั้งคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ,คลื่น 1800 MHz และคลื่น 900 MHz ที่บริษัทฯประมูลมาได้ รวมทั้งมีคลื่นความถี่ 2100 MHz จากบมจ.ทีโอที   ที่ได้มีการลงนามสัญญา ร่วมกันกับบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจากคลื่นความถี่ทั้งหมดที่เรามีอยู่จึงเพียงพอต่อการรองรับลูกค้าในการใช้บริการทั้งวอยซ์ และดาต้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ จะติดตามสถานะการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลที่อาจมีขึ้นในอนาคต  เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลใหม่   ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไป"

จดหมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ ของ True

ทั้งนี้ของ Truemove H ก็เป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกัน

>> "ดีแทค" แจงไม่ร่วมประมูลคลื่น1800MHz

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook