ผลสำรวจล่าสุดชี้พนักงานองค์กรเกินครึ่งนิยมใช้ iOS มากกว่า Android

ผลสำรวจล่าสุดชี้พนักงานองค์กรเกินครึ่งนิยมใช้ iOS มากกว่า Android

ผลสำรวจล่าสุดชี้พนักงานองค์กรเกินครึ่งนิยมใช้ iOS มากกว่า Android
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

Jamf ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการอุปกรณ์ Apple ที่ใช้สำหรับองค์กร ได้ออกรายงานผลสำรวจล่าสุดระบุว่า 3 ใน 4 ของกลุ่มพนักงานในองค์กรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ iOS อย่าง iPhone, iPad หรือ Mac ก่อนเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ รายงานของ Jamf ได้ทำการสำรวจจากพนักงานว่า 580 รายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีพนักงานถึง 72% เลือกใช้งาน Mac และอีก 28% เลือกใช้ PC ขณะที่มีถึง 75% ที่เลือก iPhone หรือ iPad ขณะที่มีเพียง 25% ที่เลือกใช้ Android

นอกจากนี้ ยังมีสถิติที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกว่า พนักงานถึง 68% ตอบว่าพวกเขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากสามารถเลือกอุปกรณ์ใช้ได้เอง รวมทั้งพนักงานอีก 35% ยังระบุว่าหากพวกเขาได้ใช้อุปกรณ์ทำงานที่เลือกเองจะยิ่งส่งผลต่อความภูมิใจเวลาทำงานได้อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุปกรณ์การทำงานที่เลือกใช้นั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงานได้ไม่น้อยเลย