Apple แต่งตั้ง Oliver Schusser เป็นหัวหน้าดูแล Apple Music, มีผู้ใช้งานรวมมากว่า 48 ล้านรายแล้ว

Apple แต่งตั้ง Oliver Schusser เป็นหัวหน้าดูแล Apple Music, มีผู้ใช้งานรวมมากว่า 48 ล้านรายแล้ว

Apple แต่งตั้ง Oliver Schusser เป็นหัวหน้าดูแล Apple Music, มีผู้ใช้งานรวมมากว่า 48 ล้านรายแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Apple ได้แต่งตั้ง Oliver Schusser เป็นหัวหน้าดูแล Apple Music และรายงานว่า Apple Music มีผู้ใช้งานรวมมากว่า 48 ล้านรายแล้ว

Oliver Schusser หัวหน้าดูแล Apple Music

Oliver Schusser ขึ้นมาเป็นรองประธานดูแลบริการ Apple Music ดูแล Content ต่างประเทศทั้งหมด ทำงานรวมกับ Eddy Cue โดย Oliver Schusser มีส่วนสำคัญในการดีลซื้อกิจการ Shazam ก่อนหน้านี้อีกด้วย

Oliver Schusser

Apple Music มีผู้ใช้งานรวมมากว่า 48 ล้านรายแล้ว

นอกจากนั้น Apple ได้ประกาศว่า ผู้ใช้ Apple Music มีมากกว่า 48 ล้านรายแล้ว โดยแบ่งเป็นผู้ใช้บริการแบบชำระเงิน 40 ล้านรายใน 115 ประเทศ และผู้ใช้ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรีอีก 8 ล้านราย

Music Videos Section Appears In Apple Music Ios 11 3

ด้วยจำนวนผู้ใช้ดังกล่าวทำให้ Apple Music มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้เดือนละ 5% มากกว่า Spotify ที่ทำได้ 2% แต่อย่างไรก็ตาม Spotify ก็ยังเป็นผู้ให้บริการเพลงที่มีผู้ใช้สูงสุดอยู่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook