Facebook ยอมรับอีก มีการอ่านข้อความบน Messenger ด้วย

Facebook ยอมรับอีก มีการอ่านข้อความบน Messenger ด้วย

Facebook ยอมรับอีก มีการอ่านข้อความบน Messenger ด้วย
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ Tim Cook และ Mark Zuckerburg โต้ตอบกันเรื่องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม มีอีกเรื่องน่าสนใจคือ Zuckerburg ยอมรับว่ามีการอ่านข้อความบน Messenger ด้วย

Mark Zuckerburg ระบุว่า Facebook มีระบบตรวจสอบข้อความของ Messenger โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อคัดกรองข้อความที่ผิดกฏของ Facebook เช่นการส่งข้อความอนาจาร หรือภาพโป๊ เป็นต้น โดยระบบจะป้องกันไม่ให้เกิดการส่งข้อความดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม Facebook อ้างว่า บริษัทไม่ได้มีการอ่านข้อความดังกล่าวจริงๆ และไม่มีการใช้ข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งานในการกำหนดโฆษณาอีกด้วย แต่สื่อต่างประเทศลงความเห็นว่า เราจะเชื่อได้อย่างไร?

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้การเข้ารหัสแบบ end-to-end ได้ในโหมดสนทนาแบบ Secret Conversation ได้