CEO Twitter ออกมาหนุน Bitcoin จะเป็นสกุลเงินเดียวของโลกใน 10 ปี

CEO Twitter ออกมาหนุน Bitcoin จะเป็นสกุลเงินเดียวของโลกใน 10 ปี

CEO Twitter ออกมาหนุน Bitcoin จะเป็นสกุลเงินเดียวของโลกใน 10 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Jack Dorsey ไม่ได้เป็นเพียงแค่ CEO Twitter แต่ยังเป็น CEO Square บริษัทผู้ให้บริการด้านการจ่ายเงิน รวมถึงยังเป็นหนึ่งในผู้ลงขันสตาร์ทอัพเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และล่าสุดได้ออกมาให้ความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับ Bitcoin สวนกระแสความเห็นต่าง ๆ ของทั้งคนทั่วไป (ที่ไม่เชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิทัล) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลเองก็ตาม

จากการให้สัมภาษณ์ Jack Dorsey เองก็ดูเหมือนจะยอมรับว่า Bitcoin ยังไม่มีขีดความสามารถในการกลายเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างไร Bitcoin “ไม่มีขีดความสามารถในการกลายเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพ” และโลกนี้ในท้ายที่สุดก็จะมีสกุลเงินอินเทอร์เน็ตเพียงสกุลเงินเดียว และเขาเองก็เชื่อมั่นว่าจะเป็น Bitcoin

bitcoin-ceo-quote-single-curr

เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน 10 ปี หรือเร็วกว่านั้น

นอกจากนี้เขายังกล่าวเรื่องข้อจำกัดของ Bitcoin ที่นอกจากจะจ่ายเงินได้ช้า ยังมีค่าโอนสูง แต่ปัญหาจะหมดไปหากมีคนถือและใช้งานมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สร้างจาก Blockchain เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว (Lightning Network)

สอดคล้องกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาลงทุนกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 78 ล้านบาท) ในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นไปที่ Lightning Network ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้งานร่วมกับ Cryptocurrency เช่น Bitcoin เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและประสิทธิภาพของระบบ

หมายเหตุ : ในช่วงเวลาที่เขียนข่าวนี้ Bitcoin มีราคาอยู่ประมาณ 270,000 บาท ถือว่ามูลค่าลดลงไปเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับ 4 เดือนก่อนที่ราคาอยู่ที่ ครึ่งล้าน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook