หุ่นยนต์ใหม่ของ Boston Dynamics เปิดประตูให้เพื่อน (ที่เป็นหุ่นยนต์) เดินผ่านได้

หุ่นยนต์ใหม่ของ Boston Dynamics เปิดประตูให้เพื่อน (ที่เป็นหุ่นยนต์) เดินผ่านได้

หุ่นยนต์ใหม่ของ Boston Dynamics เปิดประตูให้เพื่อน (ที่เป็นหุ่นยนต์) เดินผ่านได้
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ Boston Dynamics (มี SoftBank เป็นเจ้าของ โดยซื้อมาจาก Alphabet บริษัทแม่ของ Google ด้วยมูลค่าประมาณ 100 ล้านเหรียญ) ได้อัปโหลดวิดีโอความสามารถล่าสุดของหุ่นยนต์ที่ทางบริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสาธิตการเรียนรู้การเปิดประตูไปแล้ว

คราวนี้ หุ่นยนต์ Spotmini ได้รับการอัปเดทให้สามารถตรวจจับลูกบิดประตู และทำการเปิดประตูได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ จากนั้นมันยังสามารถเปิดประตูค้างเอาไว้เพื่อให้หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเดินผ่านไปได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของทาง Boston Dynamics ซึ่งเมื่อปี 2016 เคยสาธิตหุ่นยนต์ Atlas ที่สามารถเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆได้อย่างคล่องตัว รวมถึงการ “ตีลังกาหลัง” ด้วย

จากพัฒนาการดังที่กล่าวข้างต้นนนี้ ทำให้หุ่นยนต์ของ Boston Dynamics มีความใกล้เคียงกับมนุษย์และสัตว์รวมกัน ซึ่งอาจส่งผลให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้เพื่อรองรับการแก้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น