เปรียบเทียบขนาดหน้าจอ Samsung Galaxy S9 กับ Galaxy S8 : ต่างกันแค่ไหน ?

เปรียบเทียบขนาดหน้าจอ Samsung Galaxy S9 กับ Galaxy S8 : ต่างกันแค่ไหน ?

เปรียบเทียบขนาดหน้าจอ Samsung Galaxy S9 กับ Galaxy S8 : ต่างกันแค่ไหน ?
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

จากภาพร่าง CAD ที่อ้างอิงจากข้อมูลที่หลุดออกมาล่าสุด ได้แสดงให้เห็นอัตราส่วนหน้าต่อตัวเครื่อง (StB: Screen to Body Ratio) ที่แตกต่างกันระหว่าง Samsung Galaxy S9 และ Galaxy S8 ซึ่งมีส่วนต่างเพียงน้อยนิดเท่าน้ั้น

จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า Galaxy S9 และ S9+ นั้น มีอัตราส่วนหน้าต่อต่อตััวเครื่องน้อยกว่า Galaxy S8 และ S8+ เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยหน้าตจอ Galaxy S9 และ S9+ จะมีความยาวมากกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อนำมาวางเปรียบเทียบกัน จะไม่เห็นความแตกต่างแต่อย่างใด

อีกสิ่งที่ต่างออกไปคือตัวเครื่องของๅ Galaxy S9 และ S9+ ที่สั้นกว่าและหนากว่า Galaxy S8 และ Galaxy S8+ เล็กน้อย เพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น และอาจปรับเปลี่ยนขอบโค้งด้านข้างตัวเครื่องเช่นเดียวกับ Galaxy Note 8 ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราส่วนหน้าจออีกเล็กน้อย

อีกทั้งภาพเรนเดอร์เช่นนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวเครื่องจริงอยู่บ้าง

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena