ปลอดภัยหายห่วง Google ลบแอปอันตรายกว่า 700,000 แอป นักพัฒนาอีก 100,000 ราย ออกจาก Play Store เมื่อปี 2017

ปลอดภัยหายห่วง Google ลบแอปอันตรายกว่า 700,000 แอป นักพัฒนาอีก 100,000 ราย ออกจาก Play Store เมื่อปี 2017

ปลอดภัยหายห่วง Google ลบแอปอันตรายกว่า 700,000 แอป นักพัฒนาอีก 100,000 ราย ออกจาก Play Store เมื่อปี 2017
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

จากข้อมูลล่าสุดใน Android Developers Blog ระบุว่าเมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา Google ได้ลบแอปที่ละเมิดนโยบายของ Google Play ออกไปจาก Play Store มากกว่า 700,000 แอป ซึ่งเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปี 2016 โดย 99% ของแอปดังกล่าวได้ถูกลบออกไปก่อนที่จะมีใครดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปนั้นๆ

ไม่เพียงแค่นั้น ทาง Google ก็กำลังดำเนินการ “แบน” นักพัฒนาที่ละเมิดนโยบายอีกกว่า 100,000 ราย

Andrew Ahn ผู้ดำรงตำแหน่ง Google Play Product Manager ได้จำแนกประเภทของแอปอันตรายต่างๆ ดังนี้

แอปลอกเลียนแบบ : ถูกลบออกไปมากที่สุด (มากกว่า 250,000 แอป) เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา แอปที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร แอปที่มีความรุนแรงสูง แอปที่แสดงถึงความเกียดชัง แอป PHA (Potentially Harmful App) : แอปที่อยู่ในลักษณะของ Trojan, โจมตี หรือแฮคอุปกรณ์ของผู้ใช้ แอปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอื่นๆ

Andrew Ahn กล่าวว่า ความปลอดภัยใน Google Play ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น เป็นผลจาก Machine Learning (หรือ AI) และเทคนิคใหม่ๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา