รัฐบาลสหรัฐฯ เล็งแบนบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ของ Huawei และ ZTE

รัฐบาลสหรัฐฯ เล็งแบนบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ของ Huawei และ ZTE

รัฐบาลสหรัฐฯ เล็งแบนบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ของ Huawei และ ZTE
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ดูเหมือนว่าการขยายตลาดของสมาร์ทโฟนจีนมายังประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะทำได้ยากมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ AT&T ปฏิเสธที่จะจำหน่ายสมาร์ทโฟน Huawei

ล่าสุด ไมค์ โคนาเวย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนด้านกฏหมายพรรคริพับลิกัน ได้พิจารณาร่างกฏหมาย (Bill Proposal) เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลกลางทำงานร่วมกับบริษัทที่ใช้บริการหรืออุปกรณ์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีของ Huawei และ ZTE 

ร่างกฏหมายดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นไม่นานหลังจากที่ AT&T ได้ปฏิเสธที่จะจำหน่ายสมาร์ทโฟน Huawei โดยเน้นถึงประเด็นการถูกสอดแนม ซึ่งอ้างอิงจากรายงานของกรรมาธิการด้านข่าวกรอง (House Intelligence Committee) เมื่อปี 2012 ที่ระบุว่า Huawei และ ZTE เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ

“เทคโนโลยีที่ผลิตและจำหน่ายโดยประเทศจีนเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลจีนใช้สอดแนมเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ การอนุญาตให้ Huawei, ZTE และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้นั้น จะเป็นเหมือนก้ับการเชื้อเชิญให้จีนเข้ามาตรวจสอบการทำงานของเราได้อย่างละเอียด”

ถ้าหากร่างกฏหมายดังกล่าวผ่านการรับรองแล้วล่ะก็ ก็จะทำให้หลายบริษัทที่ใช้อุปกรณ์ของ Huawei และ ZTE ไม่สามารถทำธุรกรรมกับรัฐบาลสหร้ัฐฯ ได้ แต่ Huawei และ ZTE จะยังคงสามารถจำหน่ายสมาร์ทโฟนในสหรัฐฯ ได้