นักวิเคราะห์ชี้ มูลค่าของ Bitcoin อาจกลายเป็น “ศูนย์” ถ้าหากไม่มีใครนำมาใช้

นักวิเคราะห์ชี้ มูลค่าของ Bitcoin อาจกลายเป็น “ศูนย์” ถ้าหากไม่มีใครนำมาใช้

นักวิเคราะห์ชี้ มูลค่าของ Bitcoin อาจกลายเป็น “ศูนย์” ถ้าหากไม่มีใครนำมาใช้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

James Faucette นักวเคราะห์จาก Morgan Stanley และทีมงานได้วิเคราะห์ว่า มูลค่าที่แท้จริงของ Bitcoin อาจเป็น “ศูนย์”

ณ ตอนนี้ Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 14,400 เหรียญ

จากบทวิเคราะห์ที่มีชื่อว่า “Bitcoin Decrypted ได้อธิบายถึงมูลค่าของ Bitcoin ได้อย่างน่าสนใจในหัวข้อ “Attempts to Value Bitcoin” ว่า เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดมูลค่าของ Cryptocurrency (สกุลเงินในรูปแบบดิจิทัล) เนื่องจากมันไม่เหมือนกับสกุลเงินทั่วไป, ไม่เหมือนกับทองคำ และปรับมูลค่าได้ยาก ซึ่ง James Faucette ได้สรุปใจความสำคัญไว้ ดังนี้

 

  • Bitcoin ไม่เหมือนกับสกุลเงินทั่วไป เนื่องจากไม่มีอัตราดอกเบี้ย
  • Bitcoin เหมือนกับทองคำดิจิทัล? จริงๆ แล้ว Bitcoin ไม่เหมือนทองคำจริงๆ ตรงที่มันใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ เอาไปต่อแผงวงจรไม่ได้ (ทำให้ทองคำมีมูลค่า เพราะมันเอาไปใช้งานจริงได้ นอกจากจะสวยงามอย่างเดียว) แถม BitCoin ก็เอาไปใช้เป็นเครื่องประดับเหมือนกับทองคำก็ไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนจะมองเห็นมูลค่าของมัน
  • Bitcoin เป็นเครือข่ายการชำระเงิน แต่มันยากที่จะกำหนดมูลค่าอย่างชัดเจน และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
  • Bitcoin มีปริมาณการซื้อโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3 พันล้านเหรียญ (30 วันหลังสุดนี้) เปรียบเทียบกับ 5.4 ล้านล้านเหรียญ ในตลาดเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Market)
  • Bitcoin มีปริมาณการซื้อต่อวันน้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ (โดยประมาณ) เปรียบเทียบกับ 1.7 หมื่นล้านเหรียญ ของ Visa

James Faucette ได้นำชาร์ทจำนวนตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไอน์ที่ยอมรับ Bitcoin ในการซื้อขาย มาประกอบบทิวเคราะหฺ์ เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่า “Bitcoin ยังไม่ได้รับการยอมรับ และมูลค่ากำลังลดลง”

จากที่ James Faucette ได้กล่าวข้างต้น เป็นการตอกย้ำถึงมูลค่าของ Bitcoin ว่า ยังไม่น่าเชื่อถือ และมีมูลค่าที่ไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ว่า “ถ้าหากไม่มีใครยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินดังกล่าวนี้แล้ว มูลค่าของมันอาจกลายเป็นศูนย์”

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า Bitcoin (อาจ) จะไม่สามารถนำมาซื้อสินค้าได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้ แต่มันสามารถนำมาแลกเปลียนเงินตราระบบเฟียต (Fiat Currency: เงินตราที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดค่าของเงินในการแลกเปลี่ยน) กันอย่างแพร่หลาย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook