“แอปแชท” ยังไม่สามารถทดแทนการ “พูดคุย” ได้ : แต่ช่วยพัฒนา “ความสัมพันธ์” ระหว่างบุคคลมากขึ้น

“แอปแชท” ยังไม่สามารถทดแทนการ “พูดคุย” ได้ : แต่ช่วยพัฒนา “ความสัมพันธ์” ระหว่างบุคคลมากขึ้น

“แอปแชท” ยังไม่สามารถทดแทนการ “พูดคุย” ได้ : แต่ช่วยพัฒนา “ความสัมพันธ์” ระหว่างบุคคลมากขึ้น
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

Facebook พบว่า คนเรายังไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ “แอปส่งข้อมความ” แทนการพูดคุยกันต่อหน้าได้

จากการศึกษาของ Facebook ซึ่งได้ทำการสำรวจโดยทีมงานแอป Messenger เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี นับตั้งแต่มีการส่งข้อความผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรก (3 ธันวาคม 1992) พบว่า การพบปะพูดคุยกันเป็นการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากกว่าการส่งข้อความถึง 52%

 

1

การสำรวจดังกล่าวยังพบว่า 80% ของผู้ใหญ่อายุ 19 – 64 ปี และ 90% ของเด็กอายุ 13 – 18 ปี ได้ใช้แอปส่งข้อความทุกวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้แอปส่งข้อความได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 2 ปีหลังมานี้ เช่นเดียวกับการส่งอีเมล, แชทผ่านวิดีโอ และรวมถึงการพบปะพูดคุยกัน ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

นั่นหมายความว่า ยิ่งมีการส่งข้อความมาก (ทั้งผ่านแอป, อีเมล หรือแชทผ่านวิดีโอ) ก็ยิ่งทำให้คนเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น โดยผู้คนในประเทศบราซิล, ฝรั่งเศส, เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา มีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้นในช่วงหลังมานี้

แต่ถึงกระนั้น การส่งข้อความก็ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่ง 60% ของผู้ได้รับการสำรวจได้รายงานว่า มีความพึงพอใจและได้รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น โดยเป็นผลมาจากการสนทนาผ่านแอปส่งข้อความ, Emoji และ GIF ที่ช่วยให้พวกเขาพวกเขาแสดงความรู้สึกที่ซับซ้อนผ่านภาพได้

3