รายงานล่าสุดชี้ “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก

รายงานล่าสุดชี้ “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก

รายงานล่าสุดชี้ “ผู้หญิง” มีทักษะด้านดิจิทัลดีกว่า “ผู้ชาย” แต่ยังไม่ได้ทำงานมากนัก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รายงานล่าสุดจากสถาบันบรูกกิงส์ (Brookings Institution) พบว่า ผู้หญิงมีทักษะด้านดิจิทัลที่ดีกว่าผู้ชาย แต่ยังไม่ได้ทำงานในด้านนี้มากเท่าไรนัก

สถาบันบรูกกิงส์ (Brookings Institution) เป็นสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา

รายงานดั้งกล่าวมีชื่อว่า “Digitalization and the American Workforce” (การทำงานด้านดิจิทัลและแรงงานอเมริกัน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านความรู้, ทักษะ, อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการศึกษา และการฝึกฝน ด้านบริบทการทำงาน และกิจกรรมด้านการทำงานที่จำเป็นสำหรับงานเทคโนโลยีขั้นสูง และปรากฏว่าผู้หญิงมีคะแนนทักษะด้านดิจิทัลถึง 48 คะแนน เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มี 45 คะแนน

ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนในด้านดิจิทัลมากกว่า แต่รายงานได้ระบุว่า ผู้ชายยังคงได้ทำงานด้านดิจิทัลมากกว่าผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับสูงอย่างด้านคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม และการจัดการ รวมถึงในระดับที่ลดหลั่นลงมาอย่างด้านการขนส่ง, การก่อสร้าง, ทรัพยากรธรรมชาติ และงานด้านอาคารและที่ดิน เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวใกล้เคียงกับรายงานก่อนหน้านี้ของ cnet.com ที่ระบุว่า ผู้หญิงมีส่วนแบ่งการจ้างงานในด้านเทคโนโลยีต่ำกว่า 30%

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook