Apple กำลังจะกลายเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่มีมูลค่าสูงถึงล้านล้านดอลลาร์

Apple กำลังจะกลายเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่มีมูลค่าสูงถึงล้านล้านดอลลาร์

Apple กำลังจะกลายเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่มีมูลค่าสูงถึงล้านล้านดอลลาร์
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ปัจจุบัน Apple มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกเพียงแค่ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ Apple ก็จะกลายเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่มีมูลค่าสูงถึงล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ

จากการวิเคราะห์ หากจะให้มูลค่าสูงถึงล้านล้านดอลลาร์บริษัทจะต้องมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจาก $175 เป็น $195 โดย Brian White ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก Drexel Hamilton ได้วิเคราะห์ไว้ว่า Apple จะมีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นถึง $235 ใน 1 ปี หรือก็คือบริษัทอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียว

ทางด้านตลาดทุน RBC ก็ได้วิเคราะห์ในแนวเดียวกันคือบริษัทจะมีมูลค่าสูงถึง 1ล้านล้านดอลลาร์แน่นอน และภายในสิ้นปีนี้มูลค่าอาจขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ได้

หากมูลค่า Apple เพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้วจะทำให้ Apple เป็นบริษัทเดียวในโลกที่มีมูลค่าเกินล้านล้านดอลลาร์ แต่ Apple ไม่ได้เป็นบริษัทแรกครับ เพราะบริษัทแรกคือ บริษัท Dutch East India ซึ่งก่อตั้งในปี 1602 ที่มีมูลค่าสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อคำนวณโดยคิดอัตราเงินเฟ้อครับ