Omron ใช้เซ็นเซอร์ปรับอากาศให้เหมาะกับจำนวนคน

Omron ใช้เซ็นเซอร์ปรับอากาศให้เหมาะกับจำนวนคน

Omron ใช้เซ็นเซอร์ปรับอากาศให้เหมาะกับจำนวนคน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Omron บริษัทเทคโนโลยีดัง เปิดตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดจำนวนของมนุษย์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปริมาณอากาศจากเครื่องปรับอากาศให้ถ่ายเทเหมาะสมกับจำนวนคน 

Omron Corp ร่วมมือกับ บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม Nikken Sekkei พัฒนาเซ็นเซอร์วัดรังสีความร้อนเพื่อบอกจำนวนของคนที่อยู่ในห้อง โดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะทำงานโดยเทคโนโลยีขนาดเล็กระดับไมโคร ที่สามารถวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส และตรวจจับรังสีอุณหภูมิของมนุษย์ เมื่อติดตั้งบนเพดาน หรือตำแหน่งอื่น ๆ 

เซ็นเซอร์ดังกล่าวมีจำนวนพิกเซลทั้งหมด 256 พิกเซล สามารถวัดจำนวนคนในแต่ละพื้นที่ได้โดยการตรวจจับแหล่งความร้อน โดยอาศัยข้อมูลอุณหภูมิที่วัดได้จากแต่ละพิกเซล นอกจากนี้เซ็นเซอร์ยังใช้อัลกอริทึมที่ตรวจจับลักษณะของมนุษย์ ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างมนุษย์กับแหล่งความร้อนอื่น เช่น อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ ได้อีกด้วย  

เซ็นเซอร์ดังกล่าวยังช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างลงได้ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับไม่พบคน และปรับปริมาณอากาศให้ถ่ายเทสอดคล้องกับจำนวนคนได้ อีกทั้งยังปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่คนรู้สึกสบาย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในช่วงภัยพิบัติ เนื่องจากเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับจำนวนคนในแต่ละห้องและสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook