เชิดชัย วิไลลักษณ์ ช่างสามารถ ผู้ก่อตั้ง SAMART เจ้าของตำนานเสาอากาศไทย เสียชีวิตแล้ว

เชิดชัย วิไลลักษณ์ ช่างสามารถ ผู้ก่อตั้ง SAMART เจ้าของตำนานเสาอากาศไทย เสียชีวิตแล้ว

เชิดชัย วิไลลักษณ์ ช่างสามารถ ผู้ก่อตั้ง SAMART เจ้าของตำนานเสาอากาศไทย เสียชีวิตแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“เชิดชัย วิไลลักษณ์” หรือที่ช่างสามารถ ผู้ที่สามารถ ซ่อม สร้าง ผู้ให้กำเนิด เสาอากาศทีวี และจานดาวเทียมที่ ผลิตในประเทศไทย เป็นรากฐานของกลุ่ม บริษัทสามารถ ที่มีมาจนทุกวันนี้ได้เสียชีวิตลงแล้ว

โดยคุณคุณวัฒน์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่า

“อาปา ผู้ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่าง สามารถ ผู้ที่สามารถ ซ่อม สร้าง ผู้ให้กำเนิด เสาอากาศทีวี และจานดาวเทียมที่ ผลิตในประเทศไทย เป็นรากฐานของกลุ่ม สามารถ ที่มีมาจนทุกวันนี้ ลูกทุกคนจะดูแลคุณแม่ และบริษัท ให้ดีที่สุด ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เพราะอาปาครับ

รักและเคารพอย่างสูง วัฒน์ชัย”

ประวัติคุณเชิดชัย วิไลลักษณ์

– ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program จากประเทศอังกฤษ ปี 2528 – ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2543 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547 – ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551-2552 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 – หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554-2555 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556 – หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556 – ส.ค. 2557 – หลักสูตรผู้บริหารด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558 – หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558

เชิดชัย วิไลลักษณ์ เริ่มจากเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสระบุรีจนได้รับฉายาว่า “ร้านสามารถ” และได้ทดลองผลิตเสาอากาศฝีมือคนไทยจนสำเร็จ ตั้งโรงงานผลิตเสาอากาศ ในปี 2509 ปี 2525 สามารถ ผลิตจานรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียมเป็นชิ้นแรก ทำให้ เชิดชัย วิไลลักษณ์ เป็น “บุคคลแห่งปี” จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

สามารถ ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วแต่ในวิกฤตปี 2540 กลุ่มสามารถ กลายเป็นบริษัทที่มียอดหนี้พุ่งสูงกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

สามารถ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อเร่งฟื้นฟูกิจการ ยุบกิจการที่ไม่มีอนาคตหรือไม่ทำกำไร และเปิดทางให้เจ้าหนี้เข้ามาถือหุ้นจนกระทั่งสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้ในปี 2546

ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทกับเป้าหมายการเป็นบริษัทเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันประกอบด้วย

สายธุรกิจ ICT Solutions สายธุรกิจ Mobile – Multimedia สายธุรกิจ Technology Related Businesses สายธุรกิจ Utilities & Transportations

ทางทีมงานเว็บแบไต๋ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก: คุณวัฒน์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ, Forbes Thailand , เว็บไซต์บริษัท สามารถ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook