Facebook ซื้อกิจการ Fayteq สตาร์ทอัพด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ของเยอรมนี

Facebook ซื้อกิจการ Fayteq สตาร์ทอัพด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ของเยอรมนี

Facebook ซื้อกิจการ Fayteq สตาร์ทอัพด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ของเยอรมนี
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

 

Facebook ได้เข้าซื้อกิจการ Fayteq ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ของประเทศเยอรมนี ซึ่งมีเทคโนโลยีในการลบหรือเพิ่มวัตถุในวิดีโอได้

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) คือ เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดึงสารสนเทศจากรูปภาพหรือวิดีโอ

Facebook อาจนำเทคโนโลยีของ Feyteq มาใช้ร่วมกับฟีเจอร์วิดีโออย่าง Facebook Live และอุปกรณ์ (Tool) สำหรับนักพัฒนาในการสร้างเอฟเฟคต์ AR

ไม่เพียงแค่นั้น Facebook ยังซื้อกิจการ Source3 บริษัทสตาร์ทอัพด้านการจัดการลิขสิทธิ์ของเนื้อหา (Content) และ Ozlo บริษั่ทสมาร์ทอัพด้าน AI ด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : engadget