Short News ระวังให้ดี ตำรวจคุมเข้ม โพสต์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ลงบน Social Media เข้าข่ายโฆษณา

Short News ระวังให้ดี ตำรวจคุมเข้ม โพสต์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ลงบน Social Media เข้าข่ายโฆษณา

Short News ระวังให้ดี ตำรวจคุมเข้ม โพสต์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ลงบน Social Media เข้าข่ายโฆษณา
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ตำรวจจะกวดขันจับกุมผู้ที่ถ่ายรูปโพสต์ลง Social Media ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในลักษณะของรูปภาพประกอบกับคำเชิญชวน และในลักษณะท่าทางเชิญชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นความผิดในฐาน “ร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณาสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

นอกจากนี้กรณีการโพสต์ “รูปสังสรรค์ ที่มีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตำรวจจะมีการพิจารณาโดยการเรียกตัวผู้โพสต์มาสอบสวนหรือพิจารณาจากการกระทำ

 ที่มา : NBT