Asia Internet Coalition ท้วง กสทช. การควบคุม OTT ทำไทยล้าหลัง ปิดทาง Thailand 4.0

Asia Internet Coalition ท้วง กสทช. การควบคุม OTT ทำไทยล้าหลัง ปิดทาง Thailand 4.0

Asia Internet Coalition ท้วง กสทช. การควบคุม OTT ทำไทยล้าหลัง ปิดทาง Thailand 4.0
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจาก กสทช. ขีดเส้นตาย 22 ก.ค. นี้ ถ้าเว็บเผยแพร่ภาพยังไม่ลงทะเบียนผิดกฎหมาย ซื้อโฆษณาต้องรับโทษด้วย / YouTube - Facebook ยังไม่ลงทะเบียน ทาง AIC (Asia Internet Coalition) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจนโยบายด้านอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชียแปซิฟิก ที่ประกอบไปด้วย Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter และ Yahoo

Jeff Paine ผู้อำนวยการผู้จัดการ AIC ได้ทำจดหมายเปิดผนึกส่งถึง พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื้อหาจดหมายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกพูดถึงความกังวลที่มีต่อนโยบาย OTT (Over The Top หรือผู้ให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอ์เน็ต) ของ กสทช. ส่วนที่สองคือผลกระทบหากดำเนินนโยบายนี้

ในส่วนแรกของจดหมายนั้น ระบุว่า ผู้บริโภค นักธุรกิจ และผู้ผลิตคอนเทนต์ในไทยทั้งหลายนั้น รู้กันดีว่าธุรกิจเติบโตได้เพราะอินเทอร์เน็ตที่เสรีและเปิดกว้าง แต่หลังจากที่ กสทช. เตรียมดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการดูแล OTT ล่าสุดนั้นจะส่งผลกระทบต่อไทยในแง่การลงทุนในไทยที่มีขีดจำกัดมากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัล ทาง AIC กังวลว่านโยบายเช่นนี้จะไม่ได้ผ่านการปรึกษาหารือในที่สาธารณะ อีกทั้งไม่ได้ส่งเสริมการลงทุนด้วย

ตามที่สื่อรายงานว่า กสทช. เรียกร้องให้บริษัทต่างๆที่ใช้บริการ OTT นี้ต้องลงทะเบียนภายใน 30 วัน นโยบายดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อบรรดาเอเยนซี่ทั้งหลาย และทำให้ผู้บริโภทรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตคอนเทนต์เสียเปรียบ ไม่ได้ส่งเสริมความพยายามของไทยที่ต้องการจะพัฒนาเป็น Thailand 4.0 ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการลงทุนแก่นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

No DescriptionPixabay

ข้อกังวลที่ AIC เป็นห่วง หากดำเนินนโยบายดังกล่าว

ผลสะท้อนจากการดำเนินนโยบาย OTT ของ กสทช. ในระดับโลก

 • แนวทางการกำกับดูแลของกสทช. ทำให้การกำกับดูแล OTT ของไทยแตกต่างจากทั่วโลก
 • การกำกับดังกล่าวต้องสอดคล้องกับพันธะสัญญาตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (GATS) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งไทยเคยมีข้อตกลงว่าจะไม่จำกัดขอบเขตการให้บริการข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงการให้บริการ OTT ด้วย
 • การกำกับดูแล OTT ภายใต้ GATS มีรายละเอียดปลีกย่อย ทางที่ดีที่สุดคือ กสทช. ควรเปิดข้อเสนอที่จะกำกับดูแลต่อสาธารณะให้มีการแสดงความเห็นไปยังกสทช.ก่อน
 • การบังคับให้ผู้ให้บริการ OTT ต้องมีฐานะเป็นผู้เสียภาษีในไทยไม่ว่าจะทำการในไทยหรือไม่ ไม่ตรงกับข้อตกลงการเสียภาษีซ้อน
 • การเรียกเก็บภาษีเป็นกรณีพิเศษจาก OTT สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่สามารถทำตามวิถีปฏิบัติในระดับสากลได้ และทำให้ไทยเสียประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วย

สร้างผลสะท้อนกลับทันทีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย

 • กรอบความร่วมมือภายใต้ OTT ของ กสทช. ส่งผลทันทีในระดับปฏิบัติการ คือเกิดความเสียเปรียบต่อธุรกิจขนาดเล็กในไทย เพราะสร้างความยุ่งยากภายใต้การกำกับนี้
 • OTT มีธรรมชาติต่างจากบริการกระจายเสียง การกำกับดูแลที่ไม่เหมาะสมอาจกลายเป็นการปิดกั้นแทนที่จะสนับสนุน
 • ผู้สร้างเนื้อหาจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบกระจายเสียงเดิมกลายเป็นผู้เสียหายจากที่ไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาในแพลตฟอร์มเปิดได้

ทาง AIC ยินดีช่วยทบทวนข้อเสนอการกำกับดูแล และให้คำแนะนำต่อการลงทะเบียน OTT ต่อไป

No Descriptionกสทช.

เนื้อหาฉบับเต็มในจดหมายเปิดผนึกด้านล่าง

29 June 2017

Chairman Thares
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
87 Phaholythin 8 (Soi Sailom),
Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400. Thailand

Dear Chairman Thares

Asia Internet Coalition’s (AIC) Response to Recently Announced OTT Regulations for Thailand

Thai consumers, businesses, and content creators are thriving in Asia and around the world, thanks to a free and open Internet. The AIC and the companies it represents are concerned that the National Broadcasting Telecommunications Commission's (NBTC) proposal to regulate “OTT services” will adversely affect Thailand, creating business uncertainty, slowing economic growth, and limiting investments in Thailand’s growing digital sector. We are also concerned that new policies are being formulated without public consultation and these policies are at odds with Thailand's international trade commitments and as a result will discourage investment.

The AIC welcomes constructive engagement with the Thai authorities on OTT regulation. However, the NBTC has not made and draft OTT regulations public. We have also observed press reports that the NBTC will require companies to register as OTT services within 30 days. This effectively requires parties to register to be regulated by regulations which are not in the public domain. The AIC respectfully
encourages the NBTC to promptly share the draft regulation and provide a transparent public consultation process.

The NBTC has also publicly stated that companies not meeting with the NBTC will face “pressure” as they continue to operate. It has recently come to our attention that the NBTC may pressure or otherwise complicate relationships with advertisers as part of this approach. This leaves the industry in a difficult position, facing pressure to be governed by regulations which aren't in the public domain.

Generally, the NBTC's proposal for OTT regulation appears to uniquely disadvantage Thai consumers and content creators compared to many other countries. The proposed regulation would immediately discourage investment and inhibit growth with significant long-term negative impact on Thailand’s overall economy. It also would hinder the government's Thailand 4.0 ambitions. The regulatory uncertainty and
the perception of an unwelcome environment for digital innovators, communicators and content creators could further discourage foreign investment.

The AIC hopes the Thai Government, (including NBTC and the Ministry of Digital Economy and Society) considers the position of foreign and local OTT players in relation to Thailand's overall competitiveness as an investment destination, and as a country providing opportunities for content creators and Small and Medium Enterprises.

The AIC would also like to highlight the following important considerations:

A) Global repercussions of the NBTC's proposal:

 • The NBTC's present proposal makes Thailand a global outlier in regulating OTT services.
 • Regulations must be consistent with Thailand’s obligations under the General Agreement on Trade in Services (GATS) in the World Trade Organization (WTO). Under GATS, Thailand committed to allowing largely unrestricted cross-border supply of “data base access services” and “on-line information . . . services”. These commitments encompass services provided by OTT service providers.
 • The application of GATS to any prospective OTT regulation is complex. The best and only way for NBTC to ensure that a proposed regulation will not lead to adverse action by Thailand’s trading partners at the WTO is to introduce the draft in an open and transparent process, providing sufficient time for potentially affected parties to comment and provide feedback.
 • It appears that the proposal requires OTT service providers to commit to having a taxable presence in Thailand regardless of whether they have a physical presence in Thailand. This appears inconsistent with Thailand’s international double tax
  treaties, and the new international consensus on (i) rules for the prevention of artificial avoidance of permanent establishment status
  and (ii) rules for taxing the digital economy. Thailand has recently become a member of the Inclusive Framework on BEPS, which signals its commitment to adopt the BEPS recommendations.
 • Imposing special tax requirements only on OTT providers creates the perception that Thailand does not follow accepted international norms, and may inadvertently impede the development of the Thai economy.

B) Immediate domestic repercussions on the Thai economy:

 • On a practical level, the NBTC's OTT framework disadvantages Thai small businesses because they are not equipped to comply with such onerous regulatory obligations.
 • Regulating OTT services by way of Thailand's broadcasting regulator may not achieve the desired outcome. Its effect would be to force these services, which are different from traditional broadcasting, into a regulatory regime not suited to the nature of OTT services. The future development of OTT services in Thailand might be
  stifled by the NBTC's proposals rather than encouraged by it.
 • Innumerable Thai content creators, especially those who do not currently work with traditional Thai broadcasters, will be unduly penalized for using open platforms to get their content out to wider audiences.

The AIC welcomes the opportunity to review any written proposals and recommends that the NBTC reconsider implementing the planned OTT registration and regulation.

Jeff Paine
Managing Director
Asia Internet Coalition
Cc. Col Natee, Vice-Chairman of the National Broadcasting and
Telecommunications Commission (NBTC) of Thailand

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook