Alibaba ซื้อหุ้น Lazada เพิ่มเป็น 83 แล้ว

Alibaba ซื้อหุ้น Lazada เพิ่มเป็น 83 แล้ว

Alibaba ซื้อหุ้น Lazada เพิ่มเป็น 83 แล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เราคงยังจำข่าวใหญ่โตเมื่ออาลีบาบาเข้าซื้อกิจการ Lazada ผู้นำด้าน e-commerce รายใหญ่ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2016 กันได้ ตอนนี้ Alibaba ลงทุนเพิ่มอีก 1 พันล้านเหรียญ (รวมแล้วลงทุนให้ลาซาด้ามากกว่า 2 พันล้านเหรียญ) โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้จากเดิมที่ครองสัดส่วนหุ้น 51% ก็ขยับมาเป็น 83% แล้ว

การลงทุนเพิ่มครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้อาลีบาบาในการรุกตลาดมากขึ้น โดย Lazada สามารถเข้าถึงประชากรมากกว่า 560 ล้านคนในไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนามได้ ซึ่งตลาดนี้ e-commerce ยังมีส่วนแบ่งแค่ 3% จากการค้าปลีกทั้งหมด ทำให้อาลีบาบายังมีพื้นที่ขยายตัวอีกมาก ความแข็งแกร่งของ Lazada ทั้งในด้านการขนส่งและประสบการณ์ผู้ใช้จะช่วยขยายตลาดให้มากขึ้น

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook