MEGA2017 เปิดโอกาสดีๆ สำหรับผู้มีความสามารถ ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ

MEGA2017 เปิดโอกาสดีๆ สำหรับผู้มีความสามารถ ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

"ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อพร้อม แต่เริ่มทันทีที่มีโอกาส"

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017” พร้อมเงินรางวัล และเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบและรับความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ พร้อมโอกาสเติบโตต่อในธุรกิจ startup

mega.ega.or.th

mega.ega.or.th

โดยมีภาครัฐสนับสนุน จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวคิดหลักคือ Data Economy ที่เป็นการจัดสรรระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่จะขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนไปด้วยกัน

อ่านรายละเอียดและสมัครได้เลยทันที ที่ mega.ega.or.th

โครงการ MEGA 2017 ปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยจัดประเภทการประกวดเป็น 2 รุ่นคือ ประเภทนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ประเภท ผู้ประกวดสามารถนำชุดข้อมูลในรูปแบบของ Open Government Data ใน data.go.th มาพัฒนาเป็นผลงานในการประกวดได้

นอกจากการประกวดแล้ว MEGA2017 ยังมีกิจกรรม “แคมป์บ่มเพาะ” เพิ่มพูนความรู้ด้าน เทคโนโลยี ธุรกิจ การตลาดการนำเสนอและการร่วมงานกับภาครัฐสำหรับผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกด้วย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพสูงสุดในตัวผู้ เข้าประกวดและทีมงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญ รวมทั้งสารประโยชน์ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโลก และเรื่องสำคัญอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นการบ่มเพาะเพิ่มทักษะทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่กลุ่ม Startup  นอกจากนั้น ผู้เข้ารอบยังมีโอกาสได้พบกับเจ้าของหน่วยงานภาครัฐที่เลือกพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยตรง อีกทั้งอาจเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจต่อไปหลังจบโครงการ

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต-นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประกวดในโครงการ ฯ โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ

mega.ega.or.th

แบ่งเป็น 3 รอบ

1) idea proposal

2) idea pitching

3) prototype (รอบชิงชนะเลิศ)

รางวัลชนะเลิศรุ่นนักศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

ส่งใบสมัครภายใน 10 ก.ค.60 // ปฐมนิเทศแนะนำการทำ proposal และแนะนำข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น 12 ก.ค.60 // ส่ง proposal ภายใน 26 ก.ค.60

สมัครก่อนแล้วค่อยเริ่มคิด proposal ก็ยังไม่สาย ในการสมัคร ทำได้ง่ายๆ เพียงไปที่ mega.ega.or.th แล้ว กรอกชื่อทีมและ contact ก็เรียบร้อย ! หลังจากนั้นก็อัพโหลด proposal ภายในวันที่กำหนด

ในรุ่นนักศึกษา นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ โอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและตนเองรวมถึงมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจแล้ว เรายังมีเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรอคุณอยู่รวมกว่า 500,000 บาท

อ่านรายละเอียดและสมัครได้เลยทันที ที่ mega.ega.or.th

ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้มีความสามารถ และ ประเทศของเรา เพียงช่วยกันแชร์