กองทัพอากาศสหรัฐฯ เตรียมใช้ หุ่นยนต์นักบิน ทำหน้าที่แทนมนุษย์

กองทัพอากาศสหรัฐฯ เตรียมใช้ หุ่นยนต์นักบิน ทำหน้าที่แทนมนุษย์

กองทัพอากาศสหรัฐฯ เตรียมใช้ หุ่นยนต์นักบิน ทำหน้าที่แทนมนุษย์
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์ต่างประเทศรายงานกองทัพอากาศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USAF ได้เลือกบริษัท RE2 Robotics ซึ่งเป็นบริษัทผู้คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ โดยมอบเงินสนับสนุนให้วิจัยคิดค้นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ ที่จะใช้ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ในกองทัพ

อุปกรณ์ที่ทางกองทัพอากาศวางแผนจะผลิตขึ้นคือหุ่นยนต์นักบิน ซึ่งถูกวางไว้ว่าจะนำมาใช้ทดแทนวิธีเดิม ๆ เพื่อใช้ควบคุมเครื่องบินรบ โดยจะต้องสามารถใช้เครื่องจักรกล และอากาศยาน รวมไปถึงการตัดสินใจในการควบคุมเครื่องมือของกองทัพดังเช่นที่มนุษย์สามารถทำได้ เป็นการตอบโจทย์เทคโนโลยีการบินแบบอิสระ

นอกจากการคิดค้นหุ่นยนต์ที่ใช้ปฏิบัติการควบคู่กับอากาศยานแล้ว ทางกองทัพสหรัฐอเมริกา ยังวางแผนจะใช้หุ่นยนต์เพื่อควบคุมยานพาหนะภาคพื้นดินและใต้น้ำ โดยตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า แม้พาหนะเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์ควบคุมใช้งาน แต่การผลิตหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และยังช่วยให้เกิดประโยชน์ในแง่ประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย