ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวเจ๊ติ๋มทีวีพูล ชะลอ กสทช.ยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันไทยทีวี

ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวเจ๊ติ๋มทีวีพูล ชะลอ กสทช.ยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันไทยทีวี

ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวเจ๊ติ๋มทีวีพูล ชะลอ กสทช.ยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันไทยทีวี
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

 

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคุ้มครองชั่วคราวบริษัท ไทยทีวี จำกัด กสทช. แพ้คดีจากกรณี บริษัท ไทยทีวี จำกัด ของเจ๊ติ๋มทีวีพูล ที่ประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 2 ใบคือช่อง ไทยทีวี 17 และ โลก้า 15 หรือ MVTV FAMILY ซึ่งขอยกเลิกใบอนุญาตเมื่อปี 2558

 

คลิปแถลงยกเลิกการทำช่องทีวีดิจิทัลของไทยทีวี ในรายการ สน.17 เมื่อปี 2558

ชมคลิปทุก Part : https://www.youtube.com/watch?v=fdpl_iZUrrE&list=PLZ3jmqzJfpuduNIDV-QRzaEl1qW9uyu6m

ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดได้มีมติให้  “กสทช.ยังยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันของบริษัทไทยทีวีไม่ได้”

ทั้งนี้คุณหนุ่ย พงษ์สุข ได้แสดงความเห็นว่า

ก็น่าสงสัยว่าศาลน่าจะเห็นด้วย (รึปล่าวนะ?) กับประเด็นหนักที่ทีมทนายทำการบ้านและจับประเด็นมาอย่างดีคือ 

“กสทช.(บอร์ด กสท.) ทำผิดเงื่อนไขหลายข้อกับผู้ประมูล” (ตามมูลฟ้อง) 

ชัยชนะในวันนี้จึงเป็นเพียงดอกแรกว่า “ยังไม่ต้องจ่ายส่วนที่เหลือ”

ทั้งนี้ทางเจ๊ติ๋มทีวีพูลยังเดินหน้าฟ้อง เพื่อให้ได้เงินประมูลส่วนแรกคืนมาซึ่งถ้าศาลเห็นด้วย ก็คงจะมีทีวีดิจิทัลช่องอื่นยึดเป็นแนวทางเดียวกันทั้งวงการ

บทเรียนครั้งสำคัญของภาครัฐผู้เป็น Regulator (ผู้ออกกติกา) ว่าจะออกกฎเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้ แต่ ‘ต้องทำ’ ด้วย ต้องทำให้มันเกิดด้วย ไม่ใช่ตั้งโต๊ะเก็บตังค์แล้วจบ

อัพเดตล่าสุด!

บทสรุปจากคำพิจารณาของศาลครับ เราอาจด่วนสรุปกันเกินไป วันนี้ศาลตัดสินมาแค่นี้ครับ

วันนี้ เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลาง อ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่บริษัท ไทยทีวี จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง (ศาลปกครองชั้นต้น) สั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ตามที่บริษัทไทยทีวี ร้องขอ ซึ่งมีผลห้าม กสทช.ยึดเงินค้ำประกันจากธนาคารกรุงเทพ ที่บริษัทไทยทีวี นำมาวางไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ในงวดที่เหลือ 4-6 มูลค่ารวมกว่า 1,075 ล้านบาท จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น บริษัทไทยทีวียื่นฟ้อง เนื่องจาก กสทช.ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือแผนแม่บทและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ซึ่งบริษัทไทยทีวีได้ขอยกเลิกใบอนุญาตและเลิกประกอบกิจการไปแล้วช่อง 2 ช่อง ได้แก่ ช่องไทยทีวี และช่องโลก้าทีวี หลังจากนั้น กสทช.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต่ได้สั่งให้บริษัทไทยทีวีชำระค่าธรรมเนียมในงวดที่ 4-6 ที่ยังค้างชำระ บริษัทไทยทีวี จึงยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของ กสทช. และระงับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในงวดที่เหลือ และขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยห้าม กสทช.บังคับธนาคารกรุงเทพ ในฐานะธนาคารผู้ค้ำประกันให้บริษัทไทยทีวี จ่ายค่าธรรมเนียมงวดที่ 4-6 ไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า บริษัทไทยทีวี ไม่ได้ประกอบกิจการแล้ว ซึ่งคดีนี้ มีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า บริษัทไทยทีวี หรือ กสทช.ปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือสัญญาที่มีต่อกัน ซึ่ง กสทช.นั้นจะมีสิทธิเรียกให้ธนาคารชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันก็เฉพาะแต่ในกรณีที่ กสทช.ไม่ได้ผิดข้อตกลงหรือสัญญาเท่านั้น เมื่อประเด็นนี้ศาลยังไม่ได้วินิจฉัย ทาง กสทช.ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี จึงยังไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารกรุงเทพ ชำระหลักเงินตามหนังสือค้ำประกันเสมือนว่าบริษัทไทยทีวีเป็นฝ่ายผิดข้อตกลงหรือสัญญา เนื่องจากหากดำเนินการไปแล้ว ธนาคารย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับบริษัทไทยทีวี ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทไทยทีวี เป็นฝ่ายแพ้คดีทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาล การใช้สิทธิของ กสทช. จึงเป็นการกระทำซ้ำและกระทำต่อไปซึ่งการผิดสัญญา ซึ่งหากศาลมีคำสั่งคุ้มครองให้บริษัทไทยทีวี ก็จะผลเพียงทำให้ กสทช.ยังไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในทันที เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเท่านั้น ซึ่งตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประมูลทีวีดิจิทัล ได้กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นงวดๆ อยู่แล้ว จึงมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น หลังจากรับทราบผลคำสั่งศาล นายสมบัติ ระบุว่า จากนี้จะรายงานให้เลขาธิการ กสทช.และคณะกรรมการ กสทช.รับทราบ ซึ่งไม่ได้หนักใจอะไร เนื่องจากคำสั่งครั้งนี้ เป็นเพราะคดีการฟ้องร้องยังไม่แล้วเสร็จ และศาลเห็นว่า กสทช.ก็ไม่เสียหายนอกจากจะไม่ได้เงินค้ำประกันในทันที จึงมีคำสั่งคุ้มครองให้บริษัทไทยทีวี จากนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานหรือไม่ หากมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลรายใดต้องการยกเลิกประกอบกิจการ และยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลคุ้มครอง ห้าม กสทช.ยึดหลักทรัพย์ค้ำประกัน นายสมบัติ กล่าวว่า ก็อาจทำได้ แต่เชื่อว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ซึ่งการยื่นขอยกเลิกประกอบกิจการก็ต้องพิจารณาเป็นประเด็นไป ผู้ประกอบการแต่ละบริษัทมีเหตุผลไม่เหมือนกัน สำหรับมูลค่าค่าธรรมเนียมสงวดที่ 4-6 ที่ ห้าม กสทช.ยึดจากธนาคารกรุงเทพในระหว่างนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,075 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ศาลยังพิจารณาคดีไม่แล้วเสร็จเท่านั้น

***สรุปของสรุป : คดีที่ตัดสินวันนี้เป็นแค่กสทช.ยังไม่สามารถยึดแบงก์การันตรีของธนาคารกรุงเทพได้ทั้งหมด ในระหว่างที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดีทีวีพูลฟ้องกสทช.ว่าใครผิด

ข้อมูลจาก : Twitter @Pat_ThaiPBS

Facebook พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (1) (2)