ทำไมคนอื่นไม่โดน? นี่คือปัจจัยที่ทำให้ยุงเลือกกัดคุณโดยเฉพาะ

ทำไมคนอื่นไม่โดน? นี่คือปัจจัยที่ทำให้ยุงเลือกกัดคุณโดยเฉพาะ

ทำไมคนอื่นไม่โดน? นี่คือปัจจัยที่ทำให้ยุงเลือกกัดคุณโดยเฉพาะ
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

 

ยุงเป็นที่รู้จักกันในฐานะพาหะนำโรคอย่างเช่น ซิก้า, มาลาเรีย, ไข้เหลือง, ชิคุนกุนยา, โรคไข้เวสต์ไนล์ อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจนักว่าสิ่งที่ดึงดูดแมลงเหล่านี้คืออะไร แต่การลดสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งดึงดูดยุงก็เป็นสิ่งที่ดี โดยสิ่งต่างๆ ที่ดึงดูดยุงให้เข้าหาคุณมากขึ้นมีดังนี้

ยุงชอบคนที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากในการหายใจอย่างเช่น คนที่ตัวใหญ่หรือคนท้อง การออกกำลังกายเป็นการปล่อยกรดแลคติกซึ่งน่าจะดึงดูดยุงโดยกรดนี้จะอยู่ในเหงื่อของเรา จากผลงานวิจัยเล็กๆ ค้นพบว่ายุงชอบคนที่ดื่มเบียร์มากกว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ ยุงชอบคนเลือดกรุ๊ป O ยุงไม่ชอบคนที่มีแบคทีเรียหลากหลายประเภทบนผิวหนัง ยุงที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรียจะชอบคนที่ท้องมากกว่าคนธรรมดา 2 เท่า ในตัวคนบางคนมีสารประกอบที่สามารถดึงดูดยุงได้มากกว่าคนบางคน ปัจจุบันกำลังศึกษาถึงสารตัวนั้นเพื่อนำมาทำเป็นสเปรย์สำหรับกันยุง

เข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ต้องระมัดระวังยุงกันมากขึ้น เนื่องจากยุงเป็นพาหะของโรคร้ายแรงหลายๆ ชนิด เช่น ซิกา มาราเลีย เดงกี่ ซึ่งโรคเหล่านี้อาจทำให้ถึงชีวิตได้เลยทีเด