DEPA จับมือเกาหลีสนับสนุน Digital Startup

DEPA จับมือเกาหลีสนับสนุน Digital Startup

     DEPA ลงนาม Letter of Intent ร่วมกับผู้ว่าราชการเมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสให้ธุรกิจ Startup ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบนิเวศของ Startup และการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมสัมนา และส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ

     ภายหลังจากที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัล รายใหม่หรือดิจิทัลสตาร์ทอัพ ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เหมาะสมนั้น ล่าสุดทาง DEPAได้ลงนามความร่วมมือกับเมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกันพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพของทั้งสองประเทศให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งสองประเทศ

     การส่งเสริมให้เกิดผลงานทางด้านนวัฒกรรม และการต่อยอดสู่การเป็น Digital Entrepreneurship เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ในการผลักดันประเทศ ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภายใต้การดำเนินงานดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม และสนับสนุน Startup ร่วมกับกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง

     การสนับสนุนและผลักดันดิจิทัลสตาร์ทอัพได้รับความสนใจจากหลายประเทศ โดยล่าสุดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้รับการติดต่อจาก เมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี (Gyeonggi Provincial Government) เพื่อดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ “Letter of Intent” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัล ได้สานต่อความสำเร็จ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านดิจิทัล และสร้างให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ตอัพ (Startup Eco System) จากโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่หยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกิดโอกาสที่จะสร้างการลงทุนร่วมกันในระหว่างผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย และผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลของสาธารณรัฐเกาหลี อีกด้วย

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ นายนัม กยอง พิล ผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสานความร่วมมือดังกล่าว และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 [Advertorial]