'ช่อง 7' เริ่มยุติทีวีอนาล็อก มิถุนายนนี้

'ช่อง 7' เริ่มยุติทีวีอนาล็อก มิถุนายนนี้

'ช่อง 7' เริ่มยุติทีวีอนาล็อก มิถุนายนนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“ช่อง 7” เริ่มทำการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก ตั้งเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ส่วนกสทช. เจรจา “ช่อง 3 – อสมท.” ให้ทำการยุติออกอากาศก่อนหมดสัญญาสัมปทาน

พ.อ. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเลียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเลียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้ชี้แจงในกรณีที่ช่อง 7 ขอทำการยุติการออกอากาศ ในระบบสัญญาณอนาล็อก โดยกล่าวว่า ทางกสท. ได้รับหนังสือจากทางกองทัพบก เรื่องการจัดทำแผนยุติการออกอากาศ ของกองทัพบกและช่อง 7

โดยทางกองทัพฯ ได้เห็นชอบในหลักการยุติออกอากาศในระบบอนาล็อก ก่อนสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงในปี 2566 ซึ่งทางช่อง 7 จะเริ่มทยอยยุติการออกอากาศในระบบดังกล่าว ในบางพื้นที่

เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และหลังจากนี้ ทางช่อง 7 จะจัดส่งแผนยุติฯ มาให้ทางกสทช. พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าการยุติออกอากาศในระบบอนาล็อกจะหมดลงอย่างช้าสุด ในปี 2563

พ.อ. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช. ในฐานะประธานกสท.

ส่วนการเจรจากับทางอสมท. และช่อง 3 ในเรื่องการขยับเวลาในการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกนั้น ตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยกับผู้ถือสัญญาสัมปทานทั้งสองราย ถ้าเจรจาสำเร็จ หรือได้ความคืบหน้าที่มากขึ้น จะเป็นการทำให้ช่อง 3 ทำการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกเร็วขึ้น จากเดิม ในปี 2566 เป็นภายในปี 2563 และจากการที่ช่อง 7 ขอเริ่มยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกนี้ ทางกสท. จะนำตัวอย่างที่ได้จากการหารือในครั้งนี้ ไปใช้กับการหารือต่ออสมท. และช่อง 3 ต่อไป

เมื่อเทียบเรียงตามไทม์ไลน์ของการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก จะพบว่า…

Source: facebook.com/YamFaoJor

ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง มีช่วงเวลาในการยุติที่ไล่เลี่ยต่างกัน ช่องที่ทำการยุติทั้งหมดได้เร็วที่สุด คือช่อง สทท. 11 (NBT) ซึ่งจะสิ้นสุดทั้งหมดในสิ้นปี 2560, Thai PBS ยุติได้ทั้งหมด ในปี 2560 ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย และกรุงเทพมหานคร ที่จะทำการยุติการออกอากาศในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561 เช่นเดียวกับททบ. 5 ที่จะสิ้นสุดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน, ช่อง 9 อสมท. (โมเดิร์นไนน์) ก็จะยุติในกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ปิดท้ายที่ช่อง 3 จะยุติในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563

หมายเหตุ: จากการคาดการณ์ ช่อง 3 จะยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อก ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับทาง อสมท. ซึ่งถ้ากสทช. เจรจาได้สำเร็จ กำหนดการณ์ในการยุติการออกอากาศของช่อง 3 จะขยับขึ้นมาได้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิม

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook