Uber เปิดให้ผู้ใช้งานในสหรัฐสามารถปกปิดตำแหน่งของตนเองได้เวลาเรียกรถ

Uber เปิดให้ผู้ใช้งานในสหรัฐสามารถปกปิดตำแหน่งของตนเองได้เวลาเรียกรถ

Uber เปิดให้ผู้ใช้งานในสหรัฐสามารถปกปิดตำแหน่งของตนเองได้เวลาเรียกรถ
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

 

Uber เพิ่มความสามารถใหม่ ให้ผู้ใช้งานสามารถปกปิดตำแหน่งของตนเองได้เวลาเรียกรถ เอาใจผู้ใช้งานที่ชอบความเป็นส่วนตัว

โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนชื่อถนนสองเส้น(เช่น พิมพ์ว่า ‘Van Ness&Broadway’)เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้รถมารับ แทนที่การบอกตำแหน่งที่อยู่ของตนเองให้กับคนขับตามปกติ

ความสามารถใหม่ดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่แน่ใจตำแหน่งที่อยู่แน่นอนของตนเอง

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้คนขับมารับได้จากการลากหมุดไปยังสถานที่ต่างๆในแผนที่ได้

ความสามารถใหม่ของ Uber นี้เริ่มอัปเดตให้กับผู้ใช้งานทั่วสหรัฐอเมริกาแล้ว

อ้างอิง : TheNextWeb, Uber