สายการบิน Emirates ให้ผู้โดยสารยืม Surface เพื่อใช้งานขณะอยู่บนเครื่องได้

สายการบิน Emirates ให้ผู้โดยสารยืม Surface เพื่อใช้งานขณะอยู่บนเครื่องได้

สายการบิน Emirates ให้ผู้โดยสารยืม Surface เพื่อใช้งานขณะอยู่บนเครื่องได้
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรออกมาตรการห้ามผู้โดยสารในเที่ยวบินของสายการบินมากกว่า 10 แห่ง นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนขึ้นเครื่อง ได้แก่ แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ค และกล้องถ่ายรูป ทำให้สายการบินที่อยู่ในลิสต์รายชื่อต้องปรับตัวต่อมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม สายการบิน Emirates หนึ่งสายการบินที่อยู่ลิสต์รายชื่อห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องเมื่อเดินทางมายังสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ประกาศว่าจะให้ผู้โดยสารในชั้น Business และ First Class สามารถยืม Microsoft Surface นำไปใช้งานขณะอยู่บนเครื่องได้ โดยภายในเครื่องจะติดตั้งชุดโปรแกรม Office มาให้อย่างครบถ้วน รองรับการทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องทำงานแบบเร่งด่วนสามารถอัพโหลดข้อมูลไว้ในแฟลชไดรฟ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะขึ้นเครื่องและหลังจากนั้นสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Surface ขณะอยู่บนเครื่องได้

นอกจากนี้สายการบิน Emirates ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดูไบที่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โหลดไว้ใต้ห้องเครื่อง ด้วยบริการกล่องบรรจุอุปกรณ์แบบเฉพาะ เพื่อป้องกันความเสียหายขณะโหลดอยู่ใต้ห้องเครื่อง

สำหรับสายการบิน Emirates ถือเป็นสายการบินจากตะวันออกกลางรายที่ 3 ที่มีบริการยืมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะอยู่บนเครื่อง ต่อจากสายการบิน Qatar Airways และ Etihad เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางไปยังสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร