CJ WORX สร้างชื่อให้ประเทศไทย ขึ้นแท่นผู้นำเอเชียในฐานะIndependent agency of the year ในAdfest 2017

CJ WORX สร้างชื่อให้ประเทศไทย ขึ้นแท่นผู้นำเอเชียในฐานะIndependent agency of the year ในAdfest 2017

CJ WORX สร้างชื่อให้ประเทศไทย ขึ้นแท่นผู้นำเอเชียในฐานะIndependent agency of the year ในAdfest 2017

     CJ WORX สร้างชื่อให้ประเทศไทย คว้า 2 Grande และอีก 9 รางวัล ขึ้นแท่นผู้นำเอเชียในฐานะ Independent agency of the year ใน Adfest 2017

     Adfest งานประกวดโฆษณาระดับนานาชาติที่มีประเทศเข้าร่วมจาก เอเชีย แปซิฟิค ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง มีผลงานเข้าร่วมมากกว่า 3,000 ผลงาน ระดับรางวัลเรียงจาก Bronze Silver และ Gold แต่มีรางวัลหนึ่งที่ถูกเลือกให้สูงกว่า Gold คือ Grande ซึ่งจะมีได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นในแต่ละหมวด (Category) ผลงาน The unusual football field ที่ทำโดย CJ WORX และ AP Thailand เป็นผลงานเดียวในงานที่ได้รับถึง 2 Grande ซึ่งหายากมากที่งานเดียวจะได้รับถึง 2 รางวัลสูงสุดพร้อมๆกัน และยังเป็นเอเจนซี่ไทยรายเดียวที่ได้รับถึง 2 Grande ในงานนี้

 

ซีเจเวิร์ค กับผลงานที่โดนใจกรรมการได้คว้าไป 11 รางวัล

Independent agency of the year
Grande design award
Grande media award
1 Gold outdoor guerrilla marketing award
1 branded content award
1 Silver Ambient award
5 Finalist awards

 

     ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ สนามฟุตบอลทรงแปลกๆ “The Unusual Football Field Project” จากลูกค้า AP Thailand. https://www.youtube.com/watch?v=OonCSSNe-kw&t=1s

     ขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับผลงานดิจิทัลเอเจนซี่ชื่อดังของไทยด้วยค่ะ

 

www.cjworx.com

 

[Advertorial]