Microsoft ทลายอีกหนึ่งข้อจำกัด Cortana สู่การทำงานแบบ “Multitasking”

Microsoft ทลายอีกหนึ่งข้อจำกัด Cortana สู่การทำงานแบบ “Multitasking”

Microsoft ทลายอีกหนึ่งข้อจำกัด Cortana สู่การทำงานแบบ “Multitasking”
Thumbsup

สนับสนุนเนื้อหา

การสั่งการด้วยเสียงจะเป็นเทรนด์ของโลกเทคโนโลยีได้จริงหรือไม่ คำตอบข้อนี้เราคงทราบกันดีว่ามันเป็นจริงได้แน่ แต่ข้อจำกัดอะไรบ้างต่างหากที่บริษัทเทคโนโลยีต้องก้าวข้ามไปเพื่อให้การสั่งการด้วยเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร้รอยต่อ

 เช่นเดียวกับ Microsoft ที่กำลังหาทางก้าวข้ามข้อจำกัดของการสั่งงานด้วยเสียงข้อหนึ่งอยู่ นั่นก็คือการพัฒนาระบบทำงานแบบ Multitasking ให้กับอุปกรณ์ เนื่องจากทุกวันนี้ เราไม่สามารถเรียกผู้ช่วยดิจิทัลออกมาทำงานได้ หากตัวอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนยังมีการใช้งานแอปพลิเคชันบางตัวอยู่

โดย Microsoft ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการทำงานแบบ Multitasking เพื่อให้ Cortana สามารถทำงานได้แม้ในขณะที่เจ้าของทำงานอื่นไปด้วย เช่น อาจอยู่ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ ฟังเพลง หรือเล่นแอปพลิเคชันต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี สิทธิบัตรเรื่องการทำงานแบบ Multitasking ของ Cortana ชิ้นนี้ยังค่อนข้างทำงานได้จำกัด โดยอาจทำงานได้เพียงไม่กี่ประเภท เช่น เปิดหน้าเว็บเพจให้ และอ่านข้อความบนเพจให้ เป็นต้น

แต่ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนมองว่า แค่อ่านข้อความบนเพจให้ได้ก็มีประโยชน์มากแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจมองข้อความบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ไม่ชัดเจนเหมือนวัยรุ่นที่จะไม่ต้องเพ่งมองตัวหนังสือเล็ก ๆ อีกต่อไป

ที่เหลือก็รอแค่ว่า เมื่อไรจะได้เห็น Microsoft หยิบสิทธิบัตรชิ้นนี้ขึ้นมาใช้งานจริงเท่านั้น