Samsung เผยวันขาย Galaxy S7 edge Pearl Black สีดำสนิดในเกาหลีวันที่ 9 ธันวาคม ในเกาหลี

Samsung เผยวันขาย Galaxy S7 edge Pearl Black สีดำสนิดในเกาหลีวันที่ 9 ธันวาคม ในเกาหลี

Samsung เผยวันขาย Galaxy S7 edge Pearl Black สีดำสนิดในเกาหลีวันที่ 9 ธันวาคม ในเกาหลี
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เคาะอย่างเป็นทางการวันจำหน่าย Galaxy S7 Pearl Black มือถือสีดำทั้งเครื่องกระตุ้นตลาดของ Samsung Galaxy S7 edge ออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม ตามหลัง Blue Coral ในเกาหลีใต้แบบติด ๆ

 

นอกจากสีความพิเศษของสีตัวเครื่องที่ดำสนิทจนถึงขอบของเครื่อง ซึ่งเรียกไดว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของหลายคน แต่อีกสิ่งที่จะเพิ่มเติมคือสีนี้จะมีความจำในตัว 128GB แน่นอนว่าราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าสีนี้จะขายในประเทศอื่นหรือไม่ คงต้องรอดูกันต่อไป