Google News เพิ่มแท็ก Fact Check สำหรับตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าว ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ

Google News เพิ่มแท็ก Fact Check สำหรับตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าว ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ

Google News เพิ่มแท็ก Fact Check สำหรับตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าว ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ
Techmoblog

สนับสนุนเนื้อหา

ข่าวสารในอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริง การตรวจสอบข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเสพข่าว ซึ่ง Google ก็ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ และได้ทำให้เราตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเพิ่ม tag “fact-check (ตรวจสอบข้อเท็จจริง)” ในหน้าบริการ Google Newsที่บางคนน่าจะคุ้นเคยกันดี

Google News จะแสดงข่าวที่กำลังได้รับความนิยมจากหลายๆ แหล่ง โดยจัดหมวดหมู่ด้วย tag ต่างๆ เช่น “opinion (ความเห็น)”, “local source (แหล่งข่าวท้องถิ่น)” และ “highly cited (ถูกอ้างอิงมาก)” สำหรับ tag “fact-check” ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้ จะแสดงลิงค์ข่าวที่มีข้อมูลเชิงลึกของข่าวนั้นๆ ทำให้เราสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ทันที


Fact Check ในกรอบสีแดง

ลิงค์ที่จะปรากฏขึ้นมาบน fact-check ได้นั้น ผู้สร้างคอนเทนต์จะต้องใช้โค้ดมาร์กอัป ClaimReview โดย schema.org เพื่อให้ search engine ของ Google สามารถมองเห็นและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเป็นประเภท “แหล่งอ้างอิง” ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบหน้าเว็บที่ใช้มาร์กอัปของ fact-check ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของ ClaimReview ทาง Google อาจถอดหน้าเว็บนั้นออกจากหน้า Google News ได้ทันที

ในเบื้องต้น fact-check จะเปิดให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรก่อน และจะขยายไปยังประเทศต่างๆ ในอนาคต แม้สิ่งนี้จะไม่สามารถหยุดยั้งให้ข่าวปลอมไม่มีมูลหลุดขึ้นมาบน Google News ได้ 100% แต่ก็สามารถคัดกรองออกไปได้มากทีเดียว

schema.org เป็นความร่วมมือโดย Google, Microsoft และ Yahoo! ในการปรับปรุงเว็บโดยการสร้างคำศัพท์ทั่วไปสำหรับการอธิบายข้อมูลบนเว็บ หากเราเพิ่มมาร์กอัป schema.org ไปยังหน้า HTML ของเรา Google search จะเข้าใจข้อมูลบนไซต์ของเราและจัดจำแนกข้อมูลได้ง่ายขึ้น

สำหรับ มาร์กอัป (Markup) คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูล โครงสร้าง รูปแบบ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน มักจะพบในรูปของ tag เช่นภาษา GML, SGML, HTML, XML เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ schema.org และมาร์กอัป


ที่มา : Tech Crunch , Google , schema.org


แปลและเรียบเรียง : techmoblog.com