Google Maps อัพเดตการนำทาง แสดงแสงสีฟ้าจากตำแหน่งที่อยู่ คอยเตือนเมื่อเริ่มต้นเดินทาง

Google Maps อัพเดตการนำทาง แสดงแสงสีฟ้าจากตำแหน่งที่อยู่ คอยเตือนเมื่อเริ่มต้นเดินทาง

Google Maps อัพเดตการนำทาง แสดงแสงสีฟ้าจากตำแหน่งที่อยู่ คอยเตือนเมื่อเริ่มต้นเดินทาง
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

    เชื่อว่า Google Maps เป็นเครื่องมือนำทางยอมนิยมตัวหนึ่ง ที่ใครก็ตามที่ใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถหยิบขึ้นมาเปิดหาเส้นทางได้ ล่าสุด Google Maps อัพเดตการใช้งานอีกครั้ง เป็นการเพิ่มแสงสีฟ้าให้กับไอคอนตำแหน่งที่อยู่ของเรา เหมือนเข็มทิศบอกจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง

google-maps-blue-beam

    อัพเดตล่าสุดของ Google Maps เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนัก จะให้ผู้ใช้ Android ได้อัพเดตก่อนใคร ก่อนจะตามมาด้วยผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นไอคอนระบุตำแหน่งที่อยู่ของเราที่จะปรากฏแสงสีฟ้าคล้ายไฟส่องทางเพิ่มขึ้นมา

    โดยรูปแบบดังกล่าวจะแสดงให้เห็นตำแหน่งที่อยู่ของเรา ณ ปัจจุบัน เมื่อเราเปิดแอพ Google Maps ขึ้นมา หากผู้ใช้กำหนดจุดหมายเพื่อหาเส้นทางเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไม่เริ่มเปิดการนำทาง ไอคอนจะหันหน้าไปในเส้นทางที่ถูกต้องอัตโนมัติและลำแสงสีฟ้าจะหุบขนาดให้แคบลง ถ้ามีการเคลื่อนไหวออกนอกตำแหน่งเริ่มต้น ลำแสงสีฟ้าจะขยายกว้างขึ้น

    ซึ่งรูปแบบทั้งสองจะเป็นตัวแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าการเดินทางอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบพบว่า ไอคอนที่ปรากฏแสงสีฟ้านั้นจะไม่แสดงตอนที่สั่งให้เริ่มนำทาง จะเป็นลูกศรนำทางตามปกติ

    นอกจากนี้ Google ได้เปิดให้ผู้ใช้ทดสอบอัพเดตล่าสุดได้ด้วยการถือสมาร์ทโฟนและหมุนเป็นเลข 8 ตามภาพด้านล่างครับ

google-maps-bluebeam02

อ้างอิงจาก Engadget

สนับสนุนเนื้อหา: www.aripfan.com