Twitter จะพิมพ์ 140 ตัวอักษรได้เต็มๆ ไม่รวมภาพและลิงค์ เริ่ม 19 กันยายน เป็นต้นไป

Twitter จะพิมพ์ 140 ตัวอักษรได้เต็มๆ ไม่รวมภาพและลิงค์ เริ่ม 19 กันยายน เป็นต้นไป
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษาคม มีข่าวว่า Twitter จะให้พิมพ์ข้อความ 140 อักษรแบบเพียวๆ ไม่นับภาพและลิงค์อีกต่อไป ผ่านมาเกือบ 4 เดือน ในที่สุดมีความชัดเจนปรากฏให้เห็นแล้วว่า การทวิตข้อความแบบใหม่จะเริ่มให้ใช้งานได้ตั้งแต่ 19 กันยายน เป็นต้นไป

twitter-140-aripfan

เดิมทีผู้ใช้ Twitter จะรู้ดีว่าข้อจำกัดของการทวิตข้อความจะอยู่ที่ 140 ตัวอักษร หากมีการโพสต์ภาพหรือแนบลิงค์ลงในกล่องข้อความ มันจะนับรวมกับข้อความด้วย ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว Twitter อาจมองว่าเป็นอุปสรรคย่างหนึ่งในการสื่อสาร จึงทำให้เกิดแนวคิดการทวิตข้อความได้ 140 อักษรเท่าเดิม แต่จะไม่นับรวมรูปภาพหรือลิงค์ที่แทรกเข้าไปด้วย เป็นการอำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดให้กับผู้ใช้ Twitter

นอกจากประเด็นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการสนทนาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ยังมีความเป็นไปได้ที่ Twitter จะใช้รูปแบบการทวิตข้อความแบบใหม่นี้ดึงดูดบรรดาแบรนด์สินค้าหรือธุรกิจต่างๆ ได้ใช้พื้นที่นี้สื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าใน Twitter มากขึ้น พร้อมสามารถโปรโมทแคมเปญขายสินค้าและใช้โฆษณาได้อย่างหลากหลาย นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเข้ามายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของ Twitter ให้แข่งขันในตลาดออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่า Twitter ยังเป็นรอง Facebook และ YouTube รวมถึงมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้ค่อนข้างน้อย

สำหรับการเปิดให้ใช้งานการทวิตข้อความแบบใหม่ของ Twitter จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน นี้เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก The Verge

สนับสนุนเนื้อหา: www.aripfan.com

ภาพ: istockphoto.com