Google Maps เพิ่มคุณสมบัติล่า Pokemon ใน Timeline

Google Maps เพิ่มคุณสมบัติล่า Pokemon ใน Timeline

Google Maps เพิ่มคุณสมบัติล่า Pokemon ใน Timeline
Thumbsup

สนับสนุนเนื้อหา

      แม้ว่าตอนนี้กระแสของผู้เล่นเกม Pokemon Go จะค่อย ๆ เงียบลงไปมากพอสมควร แต่กระแสที่ยังพอมีอยู่นั้น ก็ยังแรงมากพอที่ Google จะตัดสินใจเพิ่ม Pokemon Go ลงไปใน Google Maps!

      โดยคุณสมบัติดังกล่าวนั้นจะอยู่ในส่วนของ Timeline ใน Maps ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานต้องดำเนินการเปิดก่อน จากนั้น Timeline จะเริ่มเก็บข้อมูลการเดินทางของคุณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเอาไว้ (อาจจะเป็นบ้านไปยังออฟฟิศ) เพื่อนำมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ ว่าคุณใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร เดินทางด้วยวิธีใด ฯลฯ

pokemon-go-google-maps-timeline-activity

      เมื่อได้เส้นทางมาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปที่ปุ่ม Edit และเข้าไปแก้ไขรูปแบบการเดินทางได้ โดยจากเดิมที่บันทึกไว้ใน Google Maps คือการเดิน วิ่ง ขับรถ หรือใด ๆ ก็ตาม ก็ให้เปลี่ยนใหม่เป็น Catching Pokemon เท่านี้ก็จะทำให้การเดินทางในรอบใหม่เป็นการเดินทางเพื่อล่าโปเกมอนกันแล้ว

ที่มา TheNextWeb

สนับสนุนเนื้อหา: thumbsup.in.th