Dropbox Reset รหัสผ่านสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2012

Dropbox Reset รหัสผ่านสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2012

Dropbox Reset รหัสผ่านสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2012
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

    การที่บริการ Cloud บนโลกออนไลน์จะออกมาเปิดเผยว่าจะ Reset รหัสของผู้ใช้งานบางคน ที่ไม่ได้ใช้นาน ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องความปลอดภัย ล่าสุดเป็นรอบของ Dropbox ที่ส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ไม่ไดเข้าระบบนานตั้งแต่ปี 2012 โดยเป็นการส่งเพื่อบอกว่าจะ Reset Password ของคุณ

    เหตุที่ Dropbox ใช้วิธีการนี้แทนการลบ Account ของผู้ใช้งานออกนั้น เพราะถ้ามองกันไปแล้วข้อมูลของผู้ใช้มักจะสำคัญกว่า และรหัสของผู้ใช้ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยส่วนใหญ่อาจจะทำเสี่ยงต่อการถูกเจาะได้ง่ายนั่นเอง

    ถ้าใครได้รับเมล์แจ้งคุณสามารถกดเข้าไปข้างในเมื่อรับการเปลี่ยนรหัสผ่านจาก Dropbox ทางอีเมล์และจะพาไป Link สำหรับเปลี่ยนรหัส เท่านี้คุณก็ใช้งาต่อได้แล้ว ไม่ต้องกังวลอะไรมากว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับ

ที่มา : Dropbox