อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเจอโหมดนี้

Samsung Best Face ให้คุณเลือก Shot ที่ดีที่สุดของคุณ หมดกังวลเรื่องหน้าสั่น โดยเฉพาะถ่ายภาพเด็กๆ ที่ไม่อยู่นิ่ง ทดสอบโหมดนี้ได้ที่ Samsung Shop ทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.samsung.com/th/ , http://www.facebook.com/samsungmobile...