Twitter และ Vine พร้อมใจกับเพิ่มเวลาการถ่ายวีดีโอเป็น 140 วินาที

Twitter และ Vine พร้อมใจกับเพิ่มเวลาการถ่ายวีดีโอเป็น 140 วินาที

Twitter และ Vine พร้อมใจกับเพิ่มเวลาการถ่ายวีดีโอเป็น 140 วินาที
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

    สำหรับ Twitter และ Vine ที่หลายคนใช้งานอยู่นี้ จะรองรับการถ่ายวีดีโอได้นานที่สุดเพียง 30 วินาที และ 60 วินาที ซึ่งอาจจะสั้นเกินไปทำให้หลายคนคิดว่า ทำให้ล่าสุด Twitter และ Vine พร้อมใจปรับให้การถ่ายวีดีโอได้นานถึง 140 วินาที หรือประมาณ 2 นาที แต่สำหรับ Twitter นั้นในรูปแบบ Professional จะเพิ่มความยาวเป็น 10 นาที

    การใช้งานบน Twitter จะมีการแสดงวีดีโอขึ้นมา แต่ถ้า Vine ที่ต้องการดูนานกว่านั้น ต้องกดคำว่า Watch More จะทำให้คุณ วีดีโอได้เต็มอิ่มมากขึ้น ใครใช้ 2 เครือข่ายออนไลน์นี้อยู่ อย่าลืมลองความสามารถนี้นะครับ

ที่มา : GSMArena Via Vine, Twitter

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook