Samsung ปล่อยอัปเดทแก้ปัญหากล้องและความปลอดภัยกับ Galaxy S7

Samsung ปล่อยอัปเดทแก้ปัญหากล้องและความปลอดภัยกับ Galaxy S7

Samsung ปล่อยอัปเดทแก้ปัญหากล้องและความปลอดภัยกับ Galaxy S7
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

   ได้เวลาอัปเดทอีกแล้วกับมือถือ Samsung Galaxy S7 แล้วนอกจากที่จะปล่อย Update เรื่องความปลอดภัยในเดือนมิถุนายนแล้ว มีอีกสิ่งที่ผู้ใช้ Galaxy S7 คงเรียกร้องกันมานานคือเรื่องของการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของกล้อง ในเรื่องการถ่ายวีดีโอ

     รวมถึงเรื่องการเปิดกล้องผ่านหน้า Lock Screen รวมถึง S View ที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งขนาดการ Update ในทวีปยุโรป จะได้ขนาด 329 MB แต่ประเทศอื่น ๆ จะได้ขนาด 73 MB ส่วนจะปล่อยอัปเดทเมื่อไหร่ต้องดูแต่ละประเทศ

     ส่วนประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการปล่อย Update ออกมาแต่อย่างใด

ที่มา : Sammobile