Google เปิดตัวแผนที่แบบใหม่ใช้ได้แม้ในจุดไร้สัญญาณเน็ต

Google เปิดตัวแผนที่แบบใหม่ใช้ได้แม้ในจุดไร้สัญญาณเน็ต

Google เปิดตัวแผนที่แบบใหม่ใช้ได้แม้ในจุดไร้สัญญาณเน็ต
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

Google เปิดเผยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่นใหม่ในวันอังคาร ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่และใช้ระบบนำทาง GPS ผ่านแผนที่ของ Google ได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณขาดๆหายๆ

Google อธิบายว่าเมื่อคุณรู้ตัวล่วงหน้าว่าสถานที่ที่จะไปนั้นไม่มีสัญญาณอิน เทอร์เน็ต เช่นเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล หรือเดินทางไปต่างประเทศ คุณจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่หรือเส้นทางในบริเวณที่จะไปนั้นเก็บไว้ใน โทรศัพท์ได้ล่วงหน้า เพื่อเปิดใช้ในยามที่ต้องการได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi

จากนั้นแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดเก็บไว้จะสามารถอัพเดตตัวมันเองได้โดย อัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่นมีการตัดถนนใหม่ หรือมีร้านอาหารใหม่ๆเกิดขึ้นในบริเวณนั้น รวมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านอาหารร้านนั้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณไม่สามารถเห็นได้จากแผนที่ดิจิตัลที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ล่วงหน้า คือสภาพการจราจรแบบ real-time

Google ประกาศว่าตอนนี้แผนที่เวอร์ชั่นใหม่มีให้อัพเดตสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น สำหรับเวอร์ชั่น iPhone จะตามมาเร็วๆนี้

ที่มา VOA Thai