Google ตอบรับและอุดช่องโหว่ StageFight พร้อมอัพเดตความปลอดภัยใน Nexus ทุกเดือน

Google ตอบรับและอุดช่องโหว่ StageFight พร้อมอัพเดตความปลอดภัยใน Nexus ทุกเดือน
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

รูปจาก newartcolorz.com

    หลังจากที่ Google ได้รับทราบเกี่ยวกับช่องโหว่ StageFight ล่าสุด Google ออกมาตอบรับในเรื่องนี้ว่าจะอัพเดตการปิดช่องโหว่นี้ตั้งแต่ Nexus 4 ขึ้นไป  หลังจากนั้นจะมีการอัพเดตเรื่องความปลอดภัยในทุกเดือน

    โดยการอัพเดตชุดนี้จะรวมถึงช่องโหว่อื่น ๆ ที่เจอในเดือนกรกฎาคมด้วยเช่นเดียวกัน

    นอกจากนี้ Google ยังส่ง Code ชุดแก้ไขดังกล่าวให้กับโครงการ  AOSP เพื่อใช้งานร่วมกับ Brand  อื่น ๆ อีกด้วย

    ที่มาของช่องโหว่ StageFight ใน Android นั้นจะมาจากการรับ MMS ที่ไม่ได้ตั้งใจแล้ว ซึ่งถ้าเปิดด้วยโปรแกรมใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลของ MMS ดังกล่าวได้แต่ถ้าเปิดด้วย Google Hangout ช่องโหว่ดังกล่าวถึงจะเปิดขึ้นมานั่นเอง

ที่มา : Engadget, Android Official Blog