37 สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ควรมีบนโลกใบนี้

37 สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ควรมีบนโลกใบนี้

37 สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ควรมีบนโลกใบนี้  แม้ว่าในโลกนี้จะมีสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่คนต้องการจะใช้งานอย่างจริง จังและเกิดผลประโยชน์อย่างมาก แต่ก็เช่นเดียวกัน มันก็ต้องมีสิ่งประดิษฐ์ที่หลายคนบอกว่าไม่น่าจะเกิดมาเลย จะมีหน้าตาอย่างไร มาดูกัน

http://klyker.com/unusual-yet-strangely-awesome-inventions/