ผลวิจัยชี้ ใช้สมาร์ทโฟนช่วยจำจะทำให้ความจำดีขึ้น!

ผลวิจัยชี้ ใช้สมาร์ทโฟนช่วยจำจะทำให้ความจำดีขึ้น!
Thumbsup

สนับสนุนเนื้อหา

หลายๆ คนอาจคิดว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป อาจทำให้มนุษย์ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมากเท่าที่ควร เป็นต้นว่า การบันทึกความจำเอาไว้ในปฏิทิน การเก็บรายการที่ต้องทำเอาไว้ในมือถือ รวมไปถึงการใช้สมาร์ทโฟนแทนนาฬิกาปลุก แต่จากผลการศึกษาล่าสุดระบุว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้กลับเป็นการช่วยกระตุ้นความทรงจำของเราให้ทำงานได้ดีขึ้น


เรามักจะคิดว่าการมีความจำไม่ดีจะทำให้ลืม แต่การวิจัยทำให้เห็นว่าการลืมมีบทบาทสำคัญมาก มันช่วยให้ระบบความจำและการเรียนรู้ของมนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น

หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ขึ้น ก็คือ เมื่อเราลืมสิ่งหนึ่ง หน่วยความจำในระบบการเรียนรู้ของเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้น เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการจำเรื่องอื่นๆ แทน ดังนั้น การเลือกที่จะบันทึกรายการที่ต้องทำเอาไว้ในสมาร์ทโฟน คือวิธีที่ดีที่สุดในการเคลียร์ข้อมูลออกจากสมอง หรือก็คือเป็นการลืมบางสิ่ง เพื่อจำบางสิ่งนั่นเอง

ในการศึกษานี้ ทีมวิจัยได้ขอให้นักศึกษาจำนวน 20 คน มองดูชุดคำศัพท์ที่เป็นคำนามจาก 2 ไฟล์ โดยแต่ละไฟล์จะมี 10 คำ กลุ่มตัวอย่างมีเวลา 20 วินาทีที่จะมองดูไฟล์แรก และอีก 20 นาที สำหรับไฟล์ที่ 2

ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ ทีมวิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อรับคำสั่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย กลุ่มหนึ่งจะได้รับอนุญาตให้กดปุ่มบันทึก หลังจากอ่านรายการคำศัพท์ในไฟล์แรกแล้ว ในขณะที่อีกกลุ่มได้รับคำสั่งให้ปิดทันทีที่อ่านจบ ห้ามกดบันทึก

ทีมนักวิจัยพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่บันทึกคำศัพท์ในไฟล์แรกเอาไว้จะสามารถจดจำคำศัพท์จากไฟล์ที่ 2 ได้ดีกว่า เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ถูกห้ามกดบันทึก และการวิจัยนี้ถูกนำไปทดสอบอีกครั้ง

โดยเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 48 คน ได้ผลทดลองเหมือนเดิม นักวิจัยเชื่อว่าประโยชน์ของการบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ดิจิทัลรอบตัวเรานั้นให้ประโยชน์มากกว่าการช่วยเตือนให้เราจ่ายค่าไฟตรงเวลา การมีเรื่องให้ลืมบ้าง จะช่วยให้สมองมีพื้นที่สำหรับการคิดและจำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ที่มา : Inc

เรื่องล่าสุดของหมวด Tech Update

ดูหมวด Tech Update ทั้งหมด