เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก Sanook! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6

เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก Sanook! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

เพียงแชร์เรื่องที่คุณชอบจาก Sanook! Application พร้อมลุ้นรับ iPhone6 วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557ผู้เข้าร่วมสนุก สามารถร่วมสนุกได้ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1

1. ดาวน์โหลด Sanook! Application จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store

2. หา และ เลือกแชร์ข่าวที่คุณชอบ จาก Sanook! Application

3. แชร์ข่าวที่คุณชอบบน Facebook, Twitter หรือ Google+ พร้อมพิมพ์เหตุผลที่ชอบ พิมพ์ #sanookapp (ตัวอย่างเช่น ข่าวนี้ดีจริงๆ ให้ข้อคิดมากมาย #sanookapp) และต้องตั้งค่าสถานะ (Status) เป็นสาธารณะ (Public)

ช่องทางที่ 2

1. ดาวน์โหลด WeChat จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store

2. เข้า WeChat เพื่อติดตาม WePlayTH Official account โดยวิธีดังต่อไปนี้

2.1 เข้า WeChat

2.2 ไปที่ Contact เลือก Official Account กดเครื่องหมาย +

2.3 ค้นหา WePlayTH และกด Follow

3. เปิด Sanook! Application (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store , Google Play, Windows Phone Store) และเลือกเปิดอ่านข่าวที่คุณชื่นชอบ พร้อมจดจำหัวข้อข่าวที่คุณชอบ

4. กลับมาเปิด WeChat เข้าไปที่ WePlayTH Official account อีกครั้ง พิมพ์หัวข้อข่าวที่คุณชื่นชอบจาก Sanook! Application พร้อมเหตุผลที่ชอบ และพิมพ์ #Sanookapp เว้นวรรค ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ

(ยกตัวอย่างเช่น แชร์ว่อน! คลิปถ้ำมอง ส่องลอดรูในห้องน้ำหญิง ชอบเพราะเป็นข่าวเตือนภัยผู้หญิง #Sanookapp  ชื่อ แอปเปิ้ล เบอร์โทรติดต่อ 089-999-9999)

ของรางวัลจาก Sanook.com สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล - สำหรับเหตุผลของผู้ร่วมสนุกท่านใด ที่มีการร่วมสนุกผ่านช่องทาง Sanook! Application หรือ WeChat (WePlayTH) โดนใจคณะกรรมการที่สุด จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- iPhone 6 - 16 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 26,000 บาท

• รางวัลปลอบใจ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน - สำหรับผู้ร่วมสนุก ที่มีการร่วมสนุกผ่านช่องทาง Sanook! Application ซึ่งจะคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการ

- เสื้อ T-Shirt Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท
- สมุดโน้ต Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท

• รางวัลปลอบใจ จำนวน 13 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน - สำหรับผู้ร่วมสนุก ที่มีการร่วมสนุกผ่านช่องทาง WeChat (WePlayTH) ซึ่งจะคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการ

- Yoobao Magic Wand Power Bank - รุ่น YB6014 10,400mAh จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,290 บาท
- Jabra Bluetooth Headset Clear จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,390 บาท
- อุปกรณ์ถ่ายภาพ Selfie ครบชุด 3 in 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 790 บาท
- เสื้อ T-Shirt Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท
- สมุดโน้ต Sanook.com จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท


ตัดสินและประกาศผลรางวัลผ่านทาง http://mobile.sanook.com/activity วันที่ 15 มกราคม 2558

เงื่อนไขการรับรางวัล

1 ผู้โชคดีจะต้องแชร์ข่าวจาก Sanook! Application ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2 ผู้ร่วมสนุกจะต้องดาวน์โหลด Sanook! Application จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store และยังคงมี Sanook! Application อยู่ในโทรศัพท์จนถึงวันที่ขอรับของรางวัลหากเป็นผู้โชคดี

3 ผู้ร่วมสนุกจากช่องทาง WeChat จะต้องดาวน์โหลด WeChat Application จาก App Store, Google Play และ Windows Phone Store และยังคงมี WeChat Application อยู่ในโทรศัพท์จนถึงวันที่ขอรับของรางวัลหากเป็นผู้โชคดี

4 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5 บริษัทฯ จะตัดสินผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการพิจารณาเหตุผลของผู้เข้าร่วมสนุกที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด

6 ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

7 เมื่อได้รับการติดต่อจากทีมงาน ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง มายังทีมงานทันที พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนตัวจริง มารับของรางวัลด้วยตนเองอีก8 ครั้งที่ ณ สถานที่ตั้งของ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 15-16 เลขที่ 252/19-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันและเวลาที่กำหนด

8 หากทางทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หลังจากประกาศผู้โชคดีไปแล้วภายใน 2 สัปดาห์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

9  รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10 รางวัลที่มอบให้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11 หากทีมงานตรวจสอบพบว่า ผู้ร่วมสนุกท่านใดกระทำการอันเข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย โดยเจตนาหรือประมาทเพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัล ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจก และ/หรือริบคืนของรางวัลของผู้ร่วมสนุกนั้นทันที

12 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว

13 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 17 สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับความยินยอมและ/หรือการอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อผู้ร่วมสนุกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

14 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดี และตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

15 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องไม่ได้เป็นพนักงานของ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด และหรือบริษัทในเครือวมถึงเอเจนซี่ และหรือบริษัทในเครือของเอเจนซี่ ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ

16 บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17 คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทถือเป็นที่สุด