ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์

ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์

ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์

เครดิต huffingtonpost หลายครั้งเราจะเห็นสัตว์ต่างๆ แปรเปลี่ยนสัญชาติญาณนักล่า มาเป็นมิตรภาพอันงดงามกับสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์ตนเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใด ภาพน่าประทับใจเหล่านี้ นอกจากเผยให้เห็นถึงความอ่อนโยนที่มีในสัตว์โลกแล้ว มันอาจจะละลายอคติความเกลียดชังในใจผู้คนลงได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์

ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์
ภาพความรัก แม้ต่างเผ่าพันธุ์