ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ในขณะนี้นั้น ส่งผลให้ประเทศไทยเสี่ยงเกิดประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เช่นเดียวกับปี 2554 ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วม สำหรับ "ข้อแนะนำ" นี้เป็นของปี 2554 แต่ทางทีมงาน Sanook! Hitech เห็นว่ามีประโยชน์เลยนำให้อ่านกันอีกครั้ง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

1. ปลดเมนสวิตช์ (สะพานไฟ) ภายในบ้าน

2. กรณีเป็นบ้าน 2 ชั้น และมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำท่วมเฉพาะชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระสแไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง

3. กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน แต่กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้กระแสไฟฟ้า เพราะอาจจะเป็นอันตราย

4. งดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ตัวผู้ใช้ต้องสัมผัสอยู่กับน้ำ หากมีความจำเป็นให้ย้ายไปใช้บนที่สูงพ้นน้ำหรือชั้นบน
5. ปลั๊กไฟฟ้าที่น้ำท่วม ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด

6. หากพบสายไฟฟ้าขาดหรือเสาล้ม อย่าจับต้อง ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อทำการแก้ไข 

 

7. ในขณะฝนตกและตัวเปียก อย่าสัมผัสกับสวิตช์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร
8. พบสายไฟฟ้าขาดแช่อยู่ในน้ำ อย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อทำการแก้ไข
9. หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในบ้านเรือน อย่าจับต้อง ให้ใช้ไม้แห้งเขี่ยสายไฟฟ้าออกก่อนหรือหรือใช้ผ้าคล้องหรือให้ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตช์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า ปรึกษาได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือสายด่วน กฟภ. โทร.1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ news.voicetv.co.th สำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook