1 ก.ค.ดีเดย์ลดค่าบริการย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 29 บาท

1 ก.ค.ดีเดย์ลดค่าบริการย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 29 บาท

1 ก.ค.ดีเดย์ลดค่าบริการย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 29 บาท
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กทค. ฟันธงภายใน 1 ก.ค. นี้ ค่าย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเหลือ 29 บาท

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่าในวันนี้ (21 พ.ค.2556) นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ล่าสุด (21 พ.ค.) มีมติรับทราบรายงานของ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (เคลียร์ริ่งเฮ้าส์) เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการคงสิทธิเลขหมาย (Mobile Number Portability : MNP) และอนุมัติให้ใช้ค่าธรรมเนียม 29 บาทต่อเลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมให้เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ขยายประสิทธิภาพของระบบให้สามารถรองรับการโอนย้าย เลขหมายให้ได้ 3 แสนเบอร์ต่อวัน ภายใน 30 มิ.ย.นี้

“เดิมเคลียร์ริ่งเฮาส์ เสนอค่าธรรมเนียมย้ายค่ายเบอร์เดิมที่ 39 บาทต่อเบอร์เป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงค่อยลดราคาลงเป็น 29 บาทต่อเลขหมาย แต่ทางสำนักงานได้คำนวณแล้วเห็นควรจะให้เก็บค่าธรรมเนียมที่ 29 บาทต่อเลขหมาย โดยให้ดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุดภายในวันที่ 30 มิ.ย. คือถ้าสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ได้เร็วกว่านั้นก็ให้ทำในทันที แต่อย่างช้าที่สุด 1 ก.ค.นี้จะต้องเก็บที่อัตรา 29 บาทต่อเบอร์ และให้รายงานต้นทุนการโอนย้ายให้ กทค.ทราบทุกสิ้นปี”

สำหรับ ประสิทธิภาพระบบ MNP ในปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 เลขหมายต่อวัน แต่มีการใช้งานจริงอยู่ราว 20,000 เลขหมายต่อวัน โดยสถานะล่าสุดในเดือน เม.ย.มีการโอนย้ายเลขหมายอยู่ที่ 80,000 เบอร์ ที่มีการโอนย้ายมากที่สุดคือ โอนจากทรูมูฟ ไปทรูมูฟเอช (ถ้ายึดตามใบอนุญาตและผู้ได้รับจัดสรรเลขหมาย คือย้ายจากทรูมูฟไป บมจ.กสท โทรคมนาคม) รองลงมา AIS แต่เชื่อว่าหลังจากผู้ให้บริการทุกรายเปิดให้บริการ 3G ครบหมดแล้ว ในอีก 2 – 3 เดือนหลังจากนี้จะมีความต้องการโอนย้ายระบบมากขึ้น