Generation M "แชต-แชร์" ตลอดเวลา

Generation M "แชต-แชร์" ตลอดเวลา

Generation M "แชต-แชร์" ตลอดเวลา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Generation M "แชต-แชร์" ตลอดเวลา
จากการศึกษาของอีริคสัน คอนซูเมอร์ แล็บ (Ericsson ConsumerLab) ในหัวข้อ "Young Professionals at Work" เพื่อศึกษามุมมองการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานของกลุ่มเด็ก Generation M หรือที่เรียกว่า "The Millennials" เน้นไปที่วัยรุ่นอายุระหว่าง 22-29 ปี ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและมีไฟในการทำงาน และมีมุมมองต่อตัวเองในการที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารในอนาคต


รายงาน ฉบับนี้กล่าวถึงมุมมองและพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นยุค Generation M ระหว่างการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงานที่กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อ งานที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังคงคำนึงถึงชีวิตส่วนตัว และมองว่าการเช็ก Facebook หรือการแชต (Chat) ข้อความหาคนอื่น ๆ ในช่วงเวลาทำงานตลอดวัน เป็นสิทธิที่พวกเขาควรได้รับ

"แอน ชาร์ลอตต์ คอร์นบาล์ด" ที่ปรึกษาอาวุโส อีริคสัน คอนซูเมอร์แล็บ กล่าวว่า วัยรุ่นกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับ ชีวิตส่วนตัว ดังนั้นจึงมีความคาดหวังที่ว่าหัวหน้าหรือเจ้านายของเขา

จะ ยอมรับเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้พฤติกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจของวัยรุ่นกลุ่ม Generation M คือการทำงานที่สามารถได้ใกล้ชิดกับหัวหน้างาน รวมทั้งการได้รับฟีดแบ็ก (Feedback) อย่างสม่ำเสมอ

"พวกเขาไม่ชอบ การทำงานที่ดูคลุมเครือ และวัดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนไม่ได้ด้วย กลุ่มวัยรุ่น Generation M มากกว่า 45% ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อคุยติดต่อในเรื่องงาน ถึงแม้ 23% ของเด็กกลุ่มนี้จะมีสมาร์ทโฟน โดยที่บริษัทจะเป็นผู้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม"

"บัญญัติ เกิดนิยม" ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย เสริมว่า พฤติกรรมของกลุ่ม Generation M เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทน ส่วนหนึ่งส่งผลมาจากการเติบโต

ขึ้นมาใน ยุคที่มีการใช้ Facebook แพร่หลาย พร้อมกับความเคยชินที่ได้จะรับฟีดแบ็กต่าง ๆ ที่รวดเร็วตลอดเวลา จึงส่งผลให้เด็กยุคนี้ไม่ชอบการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ได้รับการตอบกลับช้า หรือไม่ได้รับการตอบกลับในทันที

รายงานฉบับนี้ อีริคสัน คอนซูเมอร์แล็บได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้สัมภาษณ์วัยรุ่นอายุ 22-29 ปี ที่อยู่ในซานฟรานซิสโก และซิลิคอน วัลเล่ย์ 64 คน การสัมภาษณ์นั้นถูกควบคุมโดยผู้ที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ในส่วนของการรับผิดชอบดูแลพนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าทำงาน 8 คน และผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Generation M อีก 4 คน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook